Skok cywilizacyjny powodem wzrostu zainteresowania psychoterapią.

Zmiana stosunku do zdrowia psychicznego, a także skok cywilizacyjny, zmiany ustrojowe i zmiana stylu życia spowodowały, że w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce wzrosło dwukrotnie zainteresowanie psychoterapią – powiedziała PAP psycholog Natalia Tomala. Zdaniem rzeszowskiej psycholog, zajmującej się m.in. psychologią związków, psychologią kobiety, a także psychologią okresu dojrzewania, ludzie przestali się wstydzić tego, że potrzebują pomocy psychologicznej, a nawet psychiatrycznej. Uświadomili sobie, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowe serce, zdrowy kręgosłup, oko czy zęby. I skoro chodzą do kardiologa, ortopedy, okulisty czy stomatologa, to zaczęli też szukać pomocy u psychiatry czy psychologa. Czytaj dalej

„Polska The Times”: Tajemnica udanych wakacji.

Co zrobić, żeby na urlopie odpocząć i wrócić z niego zadowolonym – radzą psycholodzy na łamach „Polski The Times”. Zwracają uwagę, że wypoczynek powinien składać się z dwóch faz: odreagowania i resetu. Według psycholożki Joanny Heidtman nie ma sprawdzonego schematu odpoczynku i każdy szuka własnego sposobu na to, by był on udany. Ale urlop jest niezbędny, żeby się nie wypalić – zaznacza.
Sekret udanych wakacji tkwi w miłych skojarzeniach – ocenia. Najważniejsze jest, z jakimi emocjami kończymy odpoczynek: właśnie je pamiętamy po urlopie, a nie piękną katedrę w Akwizgranie – wskazuje Heidtman. Czytaj dalej

Psycholog o napięciach przy świątecznym stole.

W czasie świąt spędzamy więcej czasu z rodziną. Pojawiać się mogą okazje do konfliktów. O mechanizmach, które prowadzić mogą do powstawania napięć w rodzinie mówi dr Bartosz Zalewski, psycholog SWPS. Dr Bartosz Zalewski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w rozmowie z PAP wymienia różne powody konfliktów, do których może dochodzić przy świątecznym stole. Pewne napięcia mogą się m.in. wiązać z etapem w jakim jest dana rodzina np. z tym, że dzieci są w okresie budowania swojej tożsamości i negowania tego, czego rodzice od nich oczekują, czy z tym, że rodzina nie jest zadowolona z wyborów podejmowanych przez dzieci. Czytaj dalej

Zdjęcie pamięci nie zastąpi.

Robienie zdjęć po to, by lepiej zapamiętać jakiś obiekt, może powodować skutek wręcz przeciwny. Odwraca uwagę od obiektu, a zbyt wielki zbiór zdjęć nie zachęca, by do nich wracać – wynika z badań przedstawionych w „Psychological Science”. Ludzie robiący zdjęcia różnych obiektów, np. podczas zwiedzania muzeum, zapamiętują szczegóły rzadziej niż osoby, które tym samym obiektom jedynie się przyglądają – wynika z badania psychologa z Fairfield University w Connecticut, Lindy Henkel. „To nauczka dla rzesz ludzi coraz bardziej przyzwyczajonych do tego, by – gdy tylko coś zrobią – od razu wrzucać fotografie na Facebook, Twitter czy inne sieci społecznościowe” – mówi badaczka cytowana przez serwis AFP. Czytaj dalej

Belgijski Senat za rozszerzeniem prawa do eutanazji na dzieci.

Belgijski Senat poparł w czwartek znaczną większością głosów projekt kontrowersyjnej ustawy przewidującej rozszerzenie prawa do eutanazji na śmiertelnie chore osoby niepełnoletnie. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to nieuleczalnie chore dzieci, które odczuwają nieznośny ból fizyczny i są w ostatnim stadium choroby, będą mogły poprosić o eutanazję, pod warunkiem że opiekunowie wyrażą na to pisemną zgodę. Wymagana będzie również opinia psychologa, że dziecko jest świadome konsekwencji takiej decyzji. Czytaj dalej

W Zabrzu grupa psychoedukacyjna dla pacjentów ze stomią.

W zajęciach z psychologiem, seksuologiem, rehabilitantem i pielęgniarką będą mogły uczestniczyć w Szpitalu Miejskim w Zabrzu osoby ze stomią. Specjaliści będą im pomagać w powrocie do normalnego, aktywnego życia. Stomia to połączenie przewodu pokarmowego ze skórą. „To niemała grupa chorych, tylko w naszym szpitalu to kilkadziesiąt przypadków w roku. Najczęściej wyłonienie stomii to efekt chorób nowotworowych układu pokarmowego, jedyna – choć okaleczająca – możliwość leczenia. Dla pacjentów to trudne, krępujące doświadczenie. Chcemy im pomóc, dlatego zajęcia są bezpłatne i otwarte nie tylko dla pacjentów leczonych wcześniej w naszym szpitalu” – powiedział PAP prezes szpitala Mariusz Wójtowicz. Czytaj dalej

Zimbardo: w zdrowiu publicznym ważniejsze powinno być „my” niż „ja”.

Znaczenie jednostek bywa przeceniane, ważniejsze są zespoły. I tak np. w zdrowiu publicznym ważniejsze jest „my” niż „ja” – mówił w czwartek w Warszawie światowej sławy psycholog społeczny prof. Philip Zimbardo. Spotkanie z naukowcem „Zdrowie a normy społeczne” odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w ramach cyklu Idee Nowego Wieku. „Kiedy próbujemy zrozumieć ludzkie zachowanie, skupiamy się na jednostkach. A ludzie nigdy nie są sami. Zawsze zanurzeni są w otoczeniu społecznym” – mówił Zimbardo. Zaznaczył, że jednostka niemal zawsze ma jakichś odbiorców, publiczność, przed którą odgrywa rolę. Zachowania wyznaczane są więc przez zasady i normy społeczne. Zdaniem naukowca postrzeganie jednostki oderwanej od społeczeństwa może dać fałszywy obraz sytuacji. Czytaj dalej

Rozważny pacjent bardziej skłonny do podjęcia leczenia.

Pacjenci, którzy mieli okazje zastanowić się nad swoją sytuacją częściej chcieli poznać wyniki badań – informuje pismo „Psycholog cal Science”. Niektóre badania dotyczące grup ryzyka sugerują, że nawet połowa osób po wykonaniu testu na obecność wirusa HIV nigdy nie zgłasza się po wynik. Być może część z nich po prostu o tym zapomina lub uważa wynik za nieważny, jednak prawdopodobnie niektórzy wolą po prostu nie znać prawdy. Czytaj dalej

Posłowie chcą uchwalić Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia; nie mogą podlegać dyskryminacji – głosi poselski projekt Karty Praw Osób z Autyzmem, którym w środę zajmie się Sejm. Projekt poparły komisje zdrowia oraz sprawiedliwości i praw człowieka. W Karcie zapisano, że osoby z autyzmem mają prawo do pełnego rozwinięcia własnych możliwości, wykorzystania szans życiowych i pełnienia ról społecznych. Autorzy Karty chcą także, by takie osoby otrzymywały odpowiednią diagnozę i opinię medyczną, pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

Zgodnie z Kartą, osoby autystyczne powinny mieć łatwy dostęp do bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb, pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych.

Osoby z autyzmem powinny mieć również pełne prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane. Należy zapewnić im też warunki mieszkaniowe uwzględniające specyficzne potrzeby i ograniczenia oraz wsparcie techniczne i asystenckie.

Autorzy Karty zwracają także uwagę, że osoby z autyzmem mają m.in. prawo do wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie

innych koniecznych potrzeb życiowych. Powinny także uzyskać wsparcie w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości oraz wsparcie umożliwiające uczestniczenie i korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu.

W Europie żyje obecnie 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to dotyka jedną osobę na 150. Według amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Desease Control and Prevention) autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na 88. W Polsce mówi się o jednym przypadku na 300 osób. Szacuje się, że w naszym kraju żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniem pokrewnym, ale o łagodniejszym przebiegu. Zajmujące się tematem organizacje wskazują, że rozbieżność statystyk wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie autyzmu.

Bardzo ważne jest, żeby wykryć autyzm jak najwcześniej, gdy są jeszcze większe możliwości stymulowania rozwoju dziecka. Większa jest wtedy szansa, że w wieku dorosłym będzie ono samodzielne. Nie jest to jednak takie łatwe, gdyż dziecko autystyczne przez pierwsze 18. miesięcy życia może sprawiać wrażenie, że rozwija się zwyczajnie. Dopiero potem gwałtownie następuje regres. Dlatego choroba najczęściej wykrywana jest około 2. roku życia.

Według Fundacji SYNAPSIS przyczyn późnej diagnozy można upatrywać m.in. w: małej wiedzy lekarzy pediatrów o autyzmie, lekceważeniu pierwszych objawów i późnego kierowania do specjalisty, zbyt małej liczbie psychiatrów specjalizujących się w autyzmie, niskich środkach finansowych z NFZ na ten cel oraz zbyt małej liczbie specjalistycznych placówek zajmujących się diagnostyką i terapią. (PAP)

Coraz trudniej o wsparcie psychiatryczne dla pacjentów (nie tylko) onkologicznych.

60 proc. pacjentów leczonych na choroby somatyczne potrzebuje pomocy psychiatry lub psychologa. Z badań wynika, że depresja, zaburzenia lękowe i różne schorzenia psychiczne coraz częściej towarzyszą chorobom narządów. Bywa, że mają decydujący wpływ na rezultat leczenia. Najczęstszym schorzeniem psychicznym jest depresja, występująca u połowy pacjentów z nowotworami, u 40 proc. pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, 36 proc. chorych z cukrzycą i 20 proc. osób dializowanych. Przyczyną zaburzeń psychicznych mogą być też leki. Dotyczy to przede wszystkim sterydów, leków stosowanych w terapii nadciśnienia oraz onkologicznych – informuje Dziennik Polski. Czytaj dalej

Podczas negocjacji lepiej podać dokładną kwotę.

Precyzyjne określenie oczekiwanej pensji lub proponowanej ceny daje większą szansę na powodzenie w negocjacjach niż posługiwanie się okrągłymi sumami – radzi „Journal of Experimental Social Psychology”. Większość ludzi ma skłonność do zaokrąglania kwot pieniężnych, którymi operuje w trakcie negocjacji z partnerem (pracodawcą, nabywcą, klientem). Jednak naukowcy z Columbia Business School (USA) przekonują, że bardziej skuteczną strategią jest zaproponowanie dokładnej sumy, np. 5025 zł zamiast równych 5000 zł. Czytaj dalej

Psycholog: za mało chorych na raka korzysta z pomocy psychologa.

W Polsce za mało osób chorych na nowotwory korzysta z pomocy psychologicznej, która może poprawić jakość życia pacjenta i wydłużyć je – powiedziała w rozmowie z PAP krakowska psycholog kliniczna Iwona Nawara. W czwartek w Krakowie odbyła się konferencja naukowa, na której specjaliści rozmawiali o obecnym stanie psychoonkologii praktycznej. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN. „Na początku choroby pacjenci cierpiący na nowotwory zawsze są zagubieni, czują strach i są w szoku. Ale zawsze, podkreślam, zawsze towarzyszy im nadzieja, że będzie dobrze” – mówiła Nawara. Czytaj dalej

Uciekanie przed strachem grozi zaburzeniami lękowymi.

Dzieci, które unikają stresujących sytuacji mogą być w przyszłości bardziej narażone na rozwój zaburzeń lękowych – wykazała analiza przeprowadzona przez amerykańskich psychologów, w której uczestniczyło ponad 800 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Wnioski opublikowano w piśmie „Behavior Therapy”. Naukowcy z Kliniki Mayo w Rochester opracowali dwie ankiety, jedną dla dzieci, a drugą dla ich rodziców, w których znalazło się zaledwie po osiem pytań dotyczących tendencji do unikania czynników wywołujących strach, np. odkładania konfrontacji na później. Czytaj dalej

W Krakowie spotkanie dla kobiet pod hasłem „Ciąża bez depresji”.

Wykłady, badania, a także bezpłatne indywidualne konsultacje ze specjalistami dla kobiet w ciąży znalazły się w programie spotkania pod hasłem „Ciąża bez depresji”, które odbędzie się w niedzielę w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się blokiem wykładów na temat depresji ciążowej oraz ich konsekwencji, bezpiecznego leczenia depresji w ciąży, a także roli prenatalnych badań ultrasonograficznych dla kształtowania więzi rodzic-dziecko. Wszystkie uczestniczki będą mogły porozmawiać z psychologiem, psychiatrą oraz ginekologiem-położnikiem. Czytaj dalej

Psychologowie: „nie” dla diagnoz stawianych dla potrzeb mediów.

Grupa psychologów sprzeciwiła się publicznemu diagnozowaniu osób, które znalazły się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Psycholog powinien wykorzystywać wiedzę dla dobra człowieka, a nie zaspokojenia potrzeb mediów – napisali w petycji dostępnej w internecie. Apel zamieszczony na stronie www.petycje.pl jest skierowany do środowiska psychologów.
Jak powiedziała PAP psycholog, psychoterapeuta Anna Król-Kuczkowska, to także sygnał dla społeczeństwa, że środowisko psychologów jest zaniepokojone wypowiedziami medialnymi niektórych terapeutów. „Przyszedł moment, kiedy trudno było nie zareagować na nie, kiedy zdecydowaliśmy się zająć jednoznaczne stanowisko” – zaznaczyła. Czytaj dalej

Psycholog: niepłodność wyniszcza emocjonalnie (wywiad).

Niepłodność to problem także w sferze emocjonalnej. Osoby leczące się na nią doświadczają stresu równie silnego, jak pacjenci z nowotworem czy zawałem serca – mówi PAP psycholog i psychoterapeuta Izabella Grzyb, specjalizująca się w psychologii perinatalnej i prokreacyjnej.

PAP: Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 10 proc. par dotkniętych jest niepłodnością. Coraz częściej zwraca się uwagę na psychologiczny kontekst tego problemu, podkreślając jego rolę w leczeniu niepłodności. Czy rzeczywiście psychika jest tak ważna?

Izabella Grzyb: Niepłodność jest trudnym problemem, nie tylko medycznym, społecznym, ale także psychologicznym. Dla pełnego zrozumienia tego zjawiska konieczne jest całościowe spojrzenie, uwzględniające także wymiar emocjonalny – a jest on niebagatelny. Badania specjalistów z Bostonu dowiodły, że osoby leczące się z powodu niepłodności doświadczają tak silnego stresu, jak pacjenci z chorobą nowotworową lub po zawale mięśnia sercowego.

PAP: Co jest największą emocjonalną trudnością w niepłodności? Czytaj dalej

Centrum Onkologii: dostępność pacjentów do leczenia bólu taka sama.

Oddział Medycyny Paliatywnej w Centrum Onkologii nie został zlikwidowany, a jedynie przeniesiony do innej kliniki. Pacjenci mają taki sam dostęp do leczenia bólu – poinformowało w czwartek Centrum. Na likwidację skarżyły się do prezydenta organizacje pacjentów.  „Konsultacje w zakresie leczenia bólu i opieki paliatywnej realizowane są jak dotychczas przez lekarzy zatrudnionych w Poradni Leczenia Bólu i Oddziale Medycyny Paliatywnej. Dostępność do konsultacji ambulatoryjnych i szpitalnych nie zmieniła się” – zapewnił dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Krzysztof Warzocha w oświadczeniu zamieszczonym w czwartek na stronie internetowej Instytutu. „Nawet na jeden dzień nie zostało przerwane udzielanie świadczeń dla pacjentów paliatywnych oraz wymagających leczenia bólu” – podkreślił Warzocha. Czytaj dalej

Stosunek do zwierząt wskaźnikiem uprzedzeń wobec ludzi.

Istnieje zależność pomiędzy tym, jaką wartość przypisujemy zwierzętom, a naszym stosunkiem do innych ludzi, szczególnie tych, którzy pod jakimiś względami różnią się od nas – twierdzą kanadyjscy naukowcy.
W artykule opublikowanym na łamach New Scientist Gordon Hodson i Kimberly Costello z Brock University przekonują, że nasza ocena różnicy pomiędzy ludźmi a zwierzętami ma bezpośrednie przełożenie na to, czy żywimy uprzedzenia wobec mniejszości rasowych bądź etnicznych.
Skłonność do odmawiania „obcym” ludzkich cech jest w dużej mierze napędzana naszym poczuciem wyższości wobec innych gatunków. Gdybyśmy postrzegali zwierzęta jako równie wartościowe co ludzie, wówczas porównanie innego człowieka do zwierzęcia nie miałoby tak negatywnych konotacji – zauważa Hodson.
Psycholog wraz ze współpracownikami prowadził badania z udziałem dzieci rasy kaukaskiej, w wieku od 6 do 10 lat. Dzieci oglądały zdjęcia różnych zwierząt, a także fotografie chłopców i dziewczynek o białym lub czarnym kolorze skóry. Zadanie polegało na przypisaniu osobom na zdjęciach emocji oraz cech osobowości uważanych za specyficznie ludzkie (poczucie winy, niedbałość) bądź uniwersalne (strach, nerwowość). Dzieci musiały również umieścić fotografie ludzi i zwierząt na planszy, w dowolnej odległości od siebie. Czytaj dalej