Leki antypsychotyczne mogą sprzyjać zakrzepom.

Leki antypsychotyczne, stosowane w leczeniu chorób psychicznych mogą zwiększać zagrożenie niebezpiecznymi zakrzepami – informuje „British Medical Journal”. Leki antypsychotyczne (neuroleptyki) przepisywane są nie tylko w chorobach psychicznych (jak schizofrenia czy choroba dwubiegunowa), ale również w przypadku przewlekłych nudności i zawrotów głowy. Niekiedy podaje się je pobudzonym pacjentom z demencją. Pomagają cierpiącym na urojenia, omamy, zaburzenia aktywności, uczuciowości czy świadomości. Czytaj dalej