Polska jednym z najuboższych w wodę krajów Europy.

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Dlatego konieczne jest rozwijanie infrastruktury do jej retencjonowania oraz dbanie o jej czystość – uważa dyr. Międzynarodowego Instytutu PAN – Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii prof. Maciej Zalewski. Czytaj dalej