Tlen zwiększa skuteczność radioterapii.

Zwiększony dostęp tlenu w połączeniu z radioterapią spowalnia rozwój wielu rodzajów nowotworów – informuje pismo „Magnetic Resonance in Medicine”.
Zespół profesora Ralpha Masona z University of Texas Southwestern Medical Center wykazał, że pomiar zawartości tlenu w guzie może być pomocny w prowadzeniu spersonalizowanej radioterapii. Naukowcy podawali poddawanym radioterapii zwierzętom tlen do oddychania i sprawdzali reakcję guzów na leczenie. Okazało się, że wyższy poziom tlenu opóźniał rozrost nowotworu po radioterapii. Czytaj dalej