Celowany skrining raka płuca zmniejsza śmiertelność o 20 proc.

Badanie za pomocą tomografii niskiej dawki populacji osób o określonych czynnikach ryzyka zachorowania na raka płuca o 20 proc. zmniejsza śmiertelność z powodu tego nowotworu, uznawanego w tej grupie chorób za „zabójcę nr 1”.
Obecnie wśród osób, u których stwierdzono raka płuca, następne 5 lat przeżywa zaledwie 10-15 proc. Problem polega na tym, że rak płuc długo nie daje niepokojących objawów. Jest wykrywany z reguły późno, w zaawansowanym stadium, kiedy niemożliwe jest już jego operacyjne usunięcie, a to najskuteczniejsza metoda leczenia. „Wykrywamy w 85 proc. przypadki w zaawansowanych postaciach, nie kwalifikujących się do zabiegu operacyjnego. Do leczenia operacyjnego kwalifikujemy jedynie ok. 10-15 proc. chorych. Optymalny sposób leczenia, który daje szansę życia pacjentowi, jest więc możliwy tylko w niewielkiej grupie osób z mało zaawansowanym rakiem” – powiedział PAP kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu (Śląskie) prof. Jerzy Kozielski. Jak podkreślił, tomografia komputerowa niskiej dawki to nowe narzędzie w rękach lekarzy, pozwalające wykryć nowotwór, kiedy jest on niewielkim, pojedynczym guzkiem. „Tomografia komputerowa niskodawkowa jest w stanie wykryć małe zmiany, które umykają nam w zdjęciu rentgenowskim. Jeśli zmiana jest widoczna w rentgenie, to jest to już często zaawansowana postać i nie jesteśmy w stanie uratować chorego” – podkreślił prof. Kozielski. Czytaj dalej

Wyznaczono optymalne stężenie propolisu w roli radioprotektora.

Hiszpańscy naukowcy badali cytotoksyczność propolisu. Chcieli w ten sposób określić optymalne stężenie produktu pszczelego, które zapewniałoby ochronę przed promieniowaniem jonizującym, nie szkodząc jednocześnie komórkom krwi.
Jak donoszą autorzy raportu opublikowanego na łamach Food and Chemical Toxicology, optymalne stężenie wynosi 120-500 mikrogramów na mililitr. W tym zakresie ochrona przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem jest maksymalna, a jednocześnie nie obserwuje się ani cyto-, ani genotoksyczności w stosunku do nienapromieniowanych limfocytów – podkreśla Alegria Montoro, szefowa Laboratorium Dozymetrii Biologicznej przy należącym do politechniki walenckiej szpitalu La Fe. Czytaj dalej

Nie takie groźne promieniowanie.

Oficjalne zalecenia dotyczące dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego są prawdopodobnie przesadnie ostrożne. Bevin Engelward i Jacquelyn Yanch z Massachusetts Institute of Technology (MIT) dowiodły, że wystawienie myszy przez pięć tygodni na promieniowanie 400-krotnie wyższe od naturalnego promieniowania tła nie wywołuje żadnych wykrywalnych uszkodzeń DNA.
Obecnie w USA obowiązują zalecenia nakazujące natychmiastową ewakuację ludzi z okolic, w których promieniowanie jest 8-krotnie wyższe od promieniowania tła. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że koszty finansowe i psychiczne takich działań mogą przewyższać ewentualne korzyści. Czytaj dalej

Polscy naukowcy komentują ujawnione oszustwo noblisty sprzed lat.

Hipoteza noblisty Hermanna J. Mullera dotycząca promieniowania jonizującego, a podważona niedawno w międzynarodowych publikacjach, jest jednym z powodów panującej dziś radiofobii – uważają polscy naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Z publikacji we wrześniowym numerze „Archives of Toxycology” wynika, że laureat Nagrody Nobla z 1946 r., Hermann J. Muller, zataił wiedzę podważającą wnioski, które wcześniej wyciągnął z własnych doświadczeń – poinformował w przesłanym PAP komunikacie rzecznik NCBJ, dr Marek Pawłowski. Czytaj dalej

Naukowcy promieniowaniem „czyszczą” żywność z bakterii i pleśni.

Radiacyjna dekontaminacja produktów spożywczych w stacji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej w Warszawie. Źródło: IChTJ
Znajdujące się w żywności chorobotwórcze bakterie, pleśnie i pasożyty można skutecznie i bezpiecznie zwalczać za pomocą promieniowania jonizującego – przekonują uczeni z warszawskiego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ). Jest to jedna z dwóch polskich instytucji przeprowadzających radiacyjną obróbkę produktów spożywczych.
„Radiacyjna obróbka produktów spożywczych to skuteczny sposób przeciwdziałania zatruciom pokarmowym wywołanym spożyciem biologicznie zanieczyszczonych pokarmów. Rozpowszechniona na całym świecie metoda jeszcze nie zdobyła popularności w Unii Europejskiej” – napisano w komunikacie IChTJ przesłanym PAP. Doskonalone od ponad 50 lat radiacyjne metody sterylizacji produktów spożywczych i tzw. dekontaminacji mikrobiologicznej – czyli zredukowania liczby znajdujących się w nim mikroorganizmów – w wielu krajach wciąż nie są stosowane powszechnie. Czytaj dalej

Radioterapia onkologiczna coraz bardziej bezpieczna.

Rozwój metod napromieniania i technik obrazowania narządów pozwala coraz lepiej planować radioterapię i ograniczyć jej działanie głównie do zmian nowotworowych.
Dzięki temu, jest ona coraz bardziej efektywna i bezpieczna dla pacjentów ? uważają radioterapeuci. O najnowszych osiągnięciach na tym polu eksperci dyskutowali w dniach 8-12 maja w Londynie podczas obchodów 30. rocznicy powstania Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii (ESTRO). Wydarzenie zgromadziło około 4 tys. specjalistów – m.in. radioonkologów, fizyków medycznych, biologów i techników radioterapii, a także producentów sprzętu do radioterapii i obrazowania.
?Napromienianie tkanek zdrowych podczas radioterapii jest nieuchronne, bo guz nowotworowy leży w ich bezpośrednim sąsiedztwie. A faktem jest, że promieniowanie jonizujące, którego używamy do zniszczenia komórek nowotworowych niszczy również komórki zdrowe. Cała sztuka w planowaniu radioterapii polega więc na tym, by dostarczyć dawkę promieniowania do guza nowotworowego, a jednocześnie ochronić przed nią w jak największym stopniu zdrowe narządy? – powiedział w rozmowie z PAP prof. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii i profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista przewodniczył jednej z trzech konferencji, które towarzyszyły obchodom 30. rocznicy powstania ESTRO ? 11. Konferencji nt. Fizyki i Technologii Radiacyjnych w Radioterapii. Czytaj dalej

Specjaliści: Niskie dawki promieniowania mogą być nieszkodliwe.

Duże dawki promieniowa jonizującego są bez wątpienia niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ale wcale nie ma pewności jakie promieniowanie w małych dawkach jest dla nas szkodliwe – twierdzą specjaliści. Według polskiego prawa atomowego roczna dodatkowa dopuszczalna dawka promieniowania od źródeł sztucznych poza medycznych dla przeciętnego człowieka wynosi zaledwie 1 milisiwert. „To niezwykle rygorystyczne. W ten sposób zakłada się popularną, lecz niekoniecznie prawdziwą tezę, że każda dawka promieniowania jonizującego może być szkodliwa” – powiedział Krzysztof Wojciech Fornalski, doktorant fizyki z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Czytaj dalej

Atomowy Autobus zawitał do Łodzi.

Jak działa elektrownia jądrowa i jak wpływa promieniowanie jonizujące na organizm człowieka – tego m.in. można dowiedzieć się w Atomowym Autobusie, który w sobotę zawitał do Łodzi. Jest to mobilne laboratorium propagujące wiedzę o energetyce jądrowej. Autobus będący od ponad tygodnia w podróży po Polsce w sobotnie przedpołudnie zaparkuje przed Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt realizuje Fundacja Forum Atomowe, a jego celem jest przekazywanie wiedzy na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej i uświadamianie społeczeństwu, że może ona być bezpieczna i ekologiczna. Według dr Romualda Brzozowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, kampania taka jest potrzebna przed realizacją planów budowy w Polsce elektrowni jądrowych.
„W związku z tym, że w Polsce budowane będą elektrownie jądrowe, akcja jest takim zaznajomieniem społeczeństwa z energetyką jądrową, rozwiewaniem wątpliwości, które się pojawiają, pokazaniem, że nie taki diabeł straszny” – powiedział PAP Brzozowski. Czytaj dalej

Zbyt częste rtg. zębów grożą nowotworem tarczycy.

Zbyt częste prześwietlenia stomatologiczne prawdopodobnie zwiększają ryzyko nowotworu tarczycy. Wiadomo, że gruczoł ten jest wrażliwy na oddziaływanie promieniowania jonizującego, zwłaszcza u najmłodszych, ale stosunkowo rzadko wykonywanie zdjęć zębów uznaje się za coś potencjalnie niebezpiecznego (Acta Oncologica). Czytaj dalej

Naukowcy promują sterylizację produktów promieniowaniem jonizującym.

Jak oczyszczać surowce roślinne i zwierzęce z zanieczyszczeń mikrobiologicznych? Jedną z metod sterylizacji jest promieniowanie jonizujące. Często jest to metoda niezastąpiona, gdyż inne metody sterylizacji muszą się odbywać w zbyt wysokich dla tych produktów temperaturach lub wprowadzenie środka sterylizującego jest niewskazane, a nawet zabronione. Aplikacyjną działalność Pracowni Sterylizacji Radiacyjnej Zakładu Naukowego – Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych promował podczas tegorocznych targów poznańskich Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) z Warszawy. Czytaj dalej