Konferencja o tym, jak pomagać jąkającym się uczniom.

Paniczny lęk przed mówieniem, niska samoocena, gorsze wyniki w nauce i trudności w kontaktach z rówieśnikami – to problemy jąkających się dzieci i młodzieży, jeśli otoczenie nie udziela im właściwego wsparcia. Kluczowa jest rola rodziców i nauczycieli.  O profilaktyce logopedycznej w systemie edukacji dyskutowano podczas piątkowej konferencji w Katowicach, adresowanej do nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach. Z badań cytowanych przez neurologopedę dr. Mieczysława Chęćka wynika, że jąkające się dzieci są zazwyczaj darzone przeciętną sympatią w klasie i budzą mniej pozytywnych uczuć niż inni uczniowie. „Rola szkoły w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom jest niebagatelna, kluczowa jest postawa nauczyciela” – podkreślił. Z badań wynika tymczasem, że zaledwie 7 proc. nauczycieli ma wiedzę na temat jąkania. Czytaj dalej