Terapia personalizowana, to przyszłość medycyny!

Terapię personalizowaną można w skrócie określić jako dopasowywanie leku do pacjenta, a nie do danej choroby – twierdzi prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. – Jest to zerwanie z tradycyjnym podejściem, że u wszystkich osób z danym schorzeniem stosuje się tę samą metodę leczenia. Czytaj dalej