Optymalne postępowanie u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Instytut Kardiologii w Aninie włączył pierwszych pacjentów do międzynarodowego badania ISCHEMIA. Prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu, podkreślając rangę badań, przyznał, że dzięki nim będzie wiadomo, czy pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową odnoszą korzyści z koronarografii, angioplastyki lub pomostowania istotnych zwężeń na początku wystąpienia objawów choroby wieńcowej, czy też nie.
Rynek Zdrowia: – Jaka jest rola i znaczenie badania ISCHEMIA?
Prof. Witold Rużyłło: – Badanie ISCHEMIA (International Study of Comperative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches), czyli Międzynarodowe Badanie Porównawcze Efektywności Zdrowotnej Postępowania Zachowawczego i Inwazyjnego jest prowadzone w ramach grantu Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi Stanów Zjednoczonych (NHLBI) i ma na celu określenie najbardziej optymalnego sposobu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjentów ze stabilną choroba wieńcową.
Badanie ISCHEMIA zostało zaprojektowane tak, aby wykazać czy pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową odnoszą korzyści z koronarografii i ewentualnie angioplastyki lub pomostowania istotnych zwężeń na początku wystąpienia objawów choroby wieńcowej, czy też strategia zachowawcza stosowania leków i zdrowego stylu życia jest wystarczająca, a postępowanie inwazyjne należy zachować dla ostrego zawału serca lub objawów choroby utrzymujących się pomimo optymalnego leczenia zachowawczego. Czytaj dalej