Żywność wzbogacana i prozdrowotna to przyszłość przemysłu spożywczego?

Żywność wzbogacana i prozdrowotna to naturalny kierunek rozwoju przemysłu spożywczego. – Wśród tendencji rozwojowych przemysłu będzie wzrost produkcji żywności genetycznie modyfikowanej, dodatków naturalnych i identycznych z naturalnymi a także dodatków funkcjonalnych – powiedział prof. Antoni Rutkowski, członek PAN i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności podczas krakowskiej konferencji naukowej „Żywność Wzbogacona i Nutraceutyki”. Czytaj dalej