Laureat TEAM na tropie nowych substancji leczących uzależnienia!

Opracowanie nowych substancji skutecznych w leczeniu uzależnień, problemów pamięciowych i kłopotów z układem krążenia to zadania, które czekają zespół badawczy pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Jóźwiaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Naukowiec jest jednym z laureatów Programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Na realizację projektu badawczego pt. „Nowoczesne metody opracowania nowych substancji leczniczych działających na wybrane receptory neuronalne” otrzymał ponad 2 mln 60 tys. złotych. Czytaj dalej