Nowa nadzieja dla chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Białko receptorowe o nazwie EPHB2 może odgrywać kluczową rolę w rozwoju złośliwego międzybłoniaka opłucnej – twierdzą amerykańscy naukowcy. Ich zdaniem, szansą dla pacjentów byłoby opracowanie leków skierowanych przeciwko temu białku. Złośliwy międzybłoniak opłucnej jest rzadkim, źle rokującym nowotworem, związanym z ekspozycją na azbest. Stanowi trudny problem diagnostyczny (z powodu niecharakterystycznych objawów, dużej zmienności obrazu radiologicznego i podobieństwa do innych nowotworów) oraz terapeutyczny. Pomimo prób z nowymi rodzajami terapii, wyniki leczenia międzybłoniaka opłucnej są ciągle złe. Średni czas przeżycia pacjentów to 12 miesięcy od chwili rozpoznania. Czytaj dalej