Abp Tomasi na forum ONZ: prawo dostępu do żywności wymaga solidarności społecznej.

Zachodzi pilna potrzeba, aby rządy i społeczeństwa na całym świecie szanowały, chroniły, ułatwiały i wypełniały podstawowe prawo człowieka, jakim jest dostęp do żywności. Podkreślił to w swoim wystąpieniu na forum 25. sesji zwyczajnej Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie abp Silvano Tomasi. Jak zauważył papieski przedstawiciel przy tej organizacji, w ostatnim czasie poczyniono na tym polu znaczne postępy. Wciąż jednak potrzebne jest przekonanie, że tego prawa nie można ograniczać do redukowania liczby głodujących. Ma ono zapewnić wszystkim dostęp do składników odżywczych niezbędnych człowiekowi do zdrowego i aktywnego życia. Czytaj dalej

Praga: opieka paliatywna jest podstawowym prawem człowieka.

Głównym tematem 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, który odbył się Pradze, była dostępność opieki paliatywnej rozumiana jako niezbywalne prawo człowieka. Od 30 maja do 2 czerwca 2013 r. w Pradze mówiono o obszarach, w których dostęp do opieki paliatywnej jest ograniczony oraz omawiano różne modele dostępności opieki paliatywnej. Dyskusje dotykały etycznych, prawnych, ekonomicznych, medycznych i społecznych wyzwań, którymi należy się zająć. Czytaj dalej