W UE potrzebni pracownicy w sektorze opieki zdrowotnej.

W krajach UE rośnie zapotrzebowanie na pracowników w sektorze opieki zdrowotnej – wynika z Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, opublikowanego w poniedziałek przez Komisję Europejską. Monitor pokazuje, że w latach 2008-2012 zatrudnienie w opiece zdrowotnej w UE wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. W zeszłym roku w sektorze tym zatrudniono prawie milion osób. Jak informuje KE, powodów rosnącego zapotrzebowania na ręce do pracy w tej sferze jest kilka: starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny i rozwój metod leczenia, wyższe oczekiwania co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. Czytaj dalej

Jeden na 10 pracowników był nieobecny w pracy z powodu depresji.

Jedna dziesiąta pracowników była nieobecna w pracy z powodu depresji – wykazało badanie przeprowadzone wśród siedmiu tys. pracowników w siedmiu europejskich krajach: W.Brytanii, Niemczech, Danii, Turcji, Hiszpanii, Włoszech i Francji.
Według nowego badania Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Depresją (European Depression Association, EDA), jedna dziesiąta europejskich pracowników była na zwolnieniu trwającym średnio 36 dni ze względu na depresję.
Zgodnie z szacunkami ponad 30 milionów Europejczyków będzie cierpiało na depresję w ciągu swojego życia. Z badania skutków depresji w miejscu pracy na terenie Europy – IDEA wynikło, że u 20 proc. respondentów w pewnym okresie życia zdiagnozowano depresję. Okazało się, że najbardziej zagrożeni są Brytyjczycy (26 proc.), a najmniej Włosi (12 proc.). Spośród chorych najbardziej skłonni do brania zwolnień są Niemcy (61 proc.), Duńczycy (60 proc.) i Brytyjczycy (58 proc.), zaś najmniej – Turcy (25 proc.). Najdłużej na zwolnieniach przebywali Niemcy i Brytyjczycy (średnio 41 dni), natomiast najkrócej Turcy – 23 dni. Czytaj dalej

Uwaga Pracodawcy! Szczęśliwy pracownik, to czysty zysk.

Szczęście nie jest tylko osobista sprawą pracownika; od tego zależy powodzenie firmy, w której pracuje – twierdzi naukowiec z Kansas.
Thomas Wright, specjalista od zarządzania z Kansas State University wykazał, że pracownicy cieszący się dobrym samopoczuciem i odczuwający satysfakcję z pracy sprawdzają się w niej lepiej i rzadziej opuszczają dni robocze, co zwiększa zyski. Czytaj dalej