Praca stojąca niewskazana w okresie ciąży.

Stojąca praca nie jest wskazana w czasie ciąży, bo zbyt długie stanie może przyczyniać się do wolniejszego wzrostu płodu – sugerują badania holenderskie, które publikuje internetowe wydanie pisma „Occupational and Environmental Medicine”.
Ogólnie jednak, pracowanie do 36 godzin tygodniowo nie ma niekorzystnego wpływu na ciężarne i ich dzieci, podkreślają autorzy pracy. Jak przypominają we wstępie do artykułu, dotychczasowe obserwacje wskazują, że aktywność zawodowa kobiet ciężarnych może korzystnie wpływać na przebieg ciąży i rozwój płodu. Jednak niektóre aspekty związane z pracą w tym okresie mogą mieć negatywne skutki. Chodzi np. o narażenie na różne chemikalia, pracę zbyt długą, związaną z długim staniem, zbyt dużym wysiłkiem fizycznym lub stresem psychicznym. Z badań wynika, że czynniki te mogą zwiększać ryzyko powikłań ciąży, takich jak stan przedrzucawkowy, przedwczesny poród i urodzenie zbyt małego dziecka. Czytaj dalej