Raport OECD: Grecy najmniej zadowoleni z życia, Polacy średnio.

W Grecji i Hiszpanii z powodu kryzysu gospodarczego w latach 2007-2012 spadł poziom zadowolenia z życia, jednak np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest on wyższy – wykazał raport OECD „How’s Life? 2013”. Polska znalazła się wśród krajów o średnim zadowoleniu. Niemal we wszystkich krajach OECD mniejsze jest natomiast zaufanie społeczne do ekip rządzących. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), największy spadek zadowolenia z życia odnotowano w Grecji, gdzie w latach 2007-2012 liczba osób zadowolonych zmniejszyła się aż o 20 punktów procentowych. W Hiszpanii jest ich o 12 punktów procentowych mniej, a we Włoszech – o 10 punktów. Czytaj dalej