Parlament Europejski ma służyć dobru człowieka.

Jeżeli Unia Europejska da adekwatne odpowiedzi polityczne na niepokoje i nadzieje obywateli naszego kontynentu, wypełniać będzie swe pierwotne powołanie. Zwraca na to uwagę prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w oświadczeniu wydanym 8 czerwca po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stojący na czele rady kard. Péter Erdő z Budapesztu i obaj jej wiceprzewodniczący, kardynałowie Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux, przypominają, że zadaniem nowych deputowanych jest tworzenie w Unii społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Czytaj dalej