Posłowie: potrzebny jest nowy narodowy plan walki z rakiem.

Polsce potrzebny jest nowy narodowy plan walki z rakiem, aby poprawić skuteczność leczenia i wykrywania chorób nowotworowych – powiedzieli w czwartek posłowie na konferencji prasowej w Warszawie. Mówiono również o wciąż pokutujących mitach o raku. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającego 4 lutego światowego dnia walki z rakiem, który w tym roku obchodzony był po raz czternasty. Czytaj dalej

Posłowie chcą uchwalić Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia; nie mogą podlegać dyskryminacji – głosi poselski projekt Karty Praw Osób z Autyzmem, którym w środę zajmie się Sejm. Projekt poparły komisje zdrowia oraz sprawiedliwości i praw człowieka. W Karcie zapisano, że osoby z autyzmem mają prawo do pełnego rozwinięcia własnych możliwości, wykorzystania szans życiowych i pełnienia ról społecznych. Autorzy Karty chcą także, by takie osoby otrzymywały odpowiednią diagnozę i opinię medyczną, pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

Zgodnie z Kartą, osoby autystyczne powinny mieć łatwy dostęp do bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb, pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych.

Osoby z autyzmem powinny mieć również pełne prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane. Należy zapewnić im też warunki mieszkaniowe uwzględniające specyficzne potrzeby i ograniczenia oraz wsparcie techniczne i asystenckie.

Autorzy Karty zwracają także uwagę, że osoby z autyzmem mają m.in. prawo do wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie

innych koniecznych potrzeb życiowych. Powinny także uzyskać wsparcie w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości oraz wsparcie umożliwiające uczestniczenie i korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu.

W Europie żyje obecnie 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to dotyka jedną osobę na 150. Według amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Desease Control and Prevention) autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na 88. W Polsce mówi się o jednym przypadku na 300 osób. Szacuje się, że w naszym kraju żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniem pokrewnym, ale o łagodniejszym przebiegu. Zajmujące się tematem organizacje wskazują, że rozbieżność statystyk wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie autyzmu.

Bardzo ważne jest, żeby wykryć autyzm jak najwcześniej, gdy są jeszcze większe możliwości stymulowania rozwoju dziecka. Większa jest wtedy szansa, że w wieku dorosłym będzie ono samodzielne. Nie jest to jednak takie łatwe, gdyż dziecko autystyczne przez pierwsze 18. miesięcy życia może sprawiać wrażenie, że rozwija się zwyczajnie. Dopiero potem gwałtownie następuje regres. Dlatego choroba najczęściej wykrywana jest około 2. roku życia.

Według Fundacji SYNAPSIS przyczyn późnej diagnozy można upatrywać m.in. w: małej wiedzy lekarzy pediatrów o autyzmie, lekceważeniu pierwszych objawów i późnego kierowania do specjalisty, zbyt małej liczbie psychiatrów specjalizujących się w autyzmie, niskich środkach finansowych z NFZ na ten cel oraz zbyt małej liczbie specjalistycznych placówek zajmujących się diagnostyką i terapią. (PAP)

Posłowie za poprawą profilaktyki czerniaka w Polsce.

Edukacja społeczna na temat profilaktyki nowotworów skóry i lepsze regulacje prawne odnośnie korzystania z solariów to działania, które mogą przyczynić się do spadku zachorowań na czerniaka i zgonów z jego powodu – oceniają członkowie sejmowej komisji zdrowia.
Posłowie dyskutowali o tym w środę podczas posiedzenia komisji, na którym problem czerniaka w Polsce przedstawili onkolodzy i dermatolodzy. Prof. Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie zwrócił uwagę, że czerniak jest jednym z najgroźniejszych nowotworów złośliwych i wykazuje największa dynamikę zachorowań. W Polsce liczba nowych przypadków tego nowotworu podwaja się co osiem lat, a w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o 300 proc. Coraz częściej chorują osoby młode. Rośnie też liczba zgonów z jego powodu. Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że co roku w naszym kraju czerniaka diagnozuje się u 2,5-3 tys. osób. Jednak z powodu problemów z rejestracją zachorowań na nowotwory liczba ta jest zaniżona – zaznaczył ekspert. Na podstawie danych z krajów ościennych, jak Niemcy i Czechy, szacuje się, że faktycznie jest 2-3 razy wyższa. Czytaj dalej

Posłowie za kompleksową opieką nad wcześniakami.

Neonatolodzy na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia zaprezentowali program kompleksowej, specjalistycznej opieki nad wcześniakami po wypisaniu ich ze szpitala. Spotkał się on z poparciem posłów oraz wiceministra zdrowia Aleksandra Soplińskiego. „Dzięki postępom neonatologii przeżywalność najmniejszych wcześniaków w naszym kraju wynosi zdecydowanie powyżej 90 proc. Problemy zaczynają się dopiero po ich wypisie ze szpitala” – powiedziała prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Wynika to z tego, że wcześniaki są w większym stopniu niż dzieci urodzone o czasie narażone są wiele groźnych chorób, w tym układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego, serca, oczu.
„Dlatego nawet po wypisie ze szpitala wymagają szczególnej opieki po to, by mogły wykorzystać wszystkie swoje potencjalne możliwości uszczuplone przez poród przedwczesny i abyśmy mogli w miarę możliwości naprawić to co wynika z powikłań takiego porodu” – podkreśliła prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy ds. neonatologii. Czytaj dalej

Posłowie: zmodyfikować program zwalczania chorób nowotworowych.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych wymaga modyfikacji, trzeba bardziej zaangażować lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej we wczesne wykrywanie raka, a profilaktyka jest wciąż mało skuteczna – ocenili w środę posłowie sejmowej komisji zdrowia.
Posłowie zapoznali się w środę ze sprawozdaniem z realizacji programu w 2011 r. Przedstawił je wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Poinformował, że na realizację programu w ubiegłym roku wydano ponad 263 mln zł, w tym ponad 49 mln zł na profilaktykę.
W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi wykonano ponad 1,1 mln badań mammograficznych u kobiet w wieku 50-69 lat, czyli ponad 43 proc. wskazanej populacji. Wykryto raka piersi u 3240 kobiet, a u ponad 300 tysięcy – łagodne zmiany.
Natomiast w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wykonano ponad 803,5 tys. badań cytologicznych u kobiet w wieku 25-59 lat. Jak podkreślił Winnicki, stanowiło to niestety nadal tylko ok. 24 proc. populacji wskazanej w badaniu. Wykryto nowotwory raka szyjki macicy u 108 kobiet, a u kilku tysięcy stwierdzono nieprawidłowe wyniki, które mogą wskazywać na podejrzenie raka. Czytaj dalej

Otwarcie Polski na komercyjne uprawy GMO! ICPPC za odrzuceniem ustawy!

Szanowni Państwo,
nowa propozycja ustawy o nasiennictwie została w trybie pilnym ponownie zatwierdzona w Sejmowej Komisji Rolnictwa w „formie wyjściowej” co oznacza otwarcie Polski na komercyjne uprawy GMO. Teraz ta propozycja wraca do Sejmu gdzie będzie głosowana. Musimy podjąć natychmiastowe działania!!! Prosimy Państwa o dalsze intensywne lobbowanie posłów, aby głosowali za odrzuceniem ustawy.
Sposoby lobbowania: wysyłanie listów, spotkania, telefony, faksy.
Pod poniższymi linkami jest APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW OD WYBORCÓW w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie pod którym dalej zbieramy podpisy. PODPISUJCIE, ROZSYŁAJCIE, LINKUJCIE, NAGŁAŚNIAJCIE.
Musimy zebrać DUŻO podpisów w krótkim czasie! Czytaj dalej

Fakty, które są ważne dla Twojego zdrowia! Tracimy niezależność żywieniową na rzecz ponadnarodowych korporacji.

Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy garść kluczowych dla naszego zdrowia informacji. Prosimy również o pomoc w zbieraniu podpisów (poniżej szczegóły). Dziękujemy! Z poważaniem, Jadwiga Łopata i Julian Rose Czytaj dalej

Posłowie chcą ograniczenia reklam słodyczy i „niezdrowych” przekąsek!

68 proc. dzieci w Polsce chce jeść słodycze reklamowane w telewizji – podaje Dziennik Zachodni. Dane te przekładają się na nadwagę i otyłość w pokoleniu najmłodszych Polaków. Poseł PO Jan Rzymełka zwrócił się z interpelacją, by ograniczyć emisję reklam słodyczy i przekąsek, a także by w sposób bardziej wnikliwy kontrolować zawarte w nich treści. Czytaj dalej

Ogólnopolska akcja pt. „Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają posłów i senatorów”!

Szanowni Państwo, Piszemy do Was z prośbą o wzięcie udziału w edukacji posłów i senatorów z Waszego województwa na temat zagrożeń GMO. Po naszej ostatniej ogólnopolskiej akcji pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom” okazało się, że wielu z nich nie wie co dzieje się na polskiej wsi i nie zdaje sobie sprawy jak wielkim zagrożeniem jest pomysł dopuszczenia w Polsce upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Czytaj dalej

Zadaj pytania Posłom i Senatorom w sprawie GMO!

Szanowni Państwo, prosimy o aktywną pomoc w lobbowaniu/edukowaniu/ posłów i senatorów w ramach akcji: ‚AKCJA SPOŁECZNA PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM”‚.
!!!Prosimy abyście wysłali list z pytaniami do posłów i senatorów z Waszych województw. List jest pod linkiem

http://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87

List należy skopiować jako treść e-maila.
Adresy e-mailowe posłów i senatorów z podziałem na województwa są na: http://icppc.pl/stanowiska/?p=201 Czytaj dalej

Pokojowy protest KOALICJI Organizacje skupione w KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO będą manifestować przed Sejmem w dniu 20 listopada od godziny 9.00 do 11.00.

Prosimy wszystkich członków KOALICJI o aktywny udział! Prosimy wszystkich, którym zależy na zachowaniu Polski wolnej od GMO o przyłączenie się! Pokażmy, że nie oddamy polskiej wsi w ręce korporacji! Domagamy sie od Posłów i Senatorów aby aktywnie wsparli apele i działania
KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO ponieważ ich obowiązkiem jest reprezentować głos swoich wyborców. Czytaj dalej

Sejm: „młot” na palaczy!

Posłowie z komisji zdrowia kończą pracę nad projektem ustawy, która zakłada całkowity zakaz palenia w budynkach publicznych. Posłowie podkomisji zdrowia pracują nad projektem, który zakłada całkowity zakaz palenia w budynkach publicznych: szkołach, także wyższych, zakładach pracy, obiektach kultury, halach sportowych, środkach transportu, dworcach, przystankach i lotniskach. Ponadto nie będzie wolno palić w odległości 10 m od tych budynków – czytamy w Dzienniku. Czytaj dalej