Poranna sztywność stawów wpływa na jakość życia zawodowego ponad jednej czwartej pracowników cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów.

Pacjenci cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) zgodnie twierdzą, że efektywniejsza kontrola porannej sztywności stawów, powodowanej przez RZS, ułatwiłaby im powrót do pracy.
LONDYN, 12 października 2011 r. /PRNewswire/ – Wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez Mundipharma International Limited, które przedstawiono podczas Światowego Dnia Zapalenia Stawów, wskazują, że w skali Europy 28% aktywnych zawodowo osób chorych na RZS oraz doświadczających porannej sztywności stawów przez co najmniej jedną godzinę dziennie (n=582) zmniejszyło liczbę wykonywanych godzin pracy, natomiast kolejne 29% osób nie jest w stanie pracować w ogóle wskutek odczuwanej porannej sztywności stawów, powodowanej przez RZS.(1) Czytaj dalej