To nie jest kraj dla starych ludzi – zmieni to prezydencja?

Zgodnie z unijnymi standardami na 10 tys. mieszkańców powinny przypadać dwa łóżka geriatryczne. W Polsce powinno ich być więc około 7,6 tys. a jest jedynie 600. Wydaje się, że problem wreszcie dostrzegli polscy politycy, co ma związek z prezydencją naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej.
W trakcie półrocznej prezydencji w UE – jak wynika z priorytetów przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia – resort chce wpłynąć na aktywizację zawodową i społeczną populacji 65 +, poprawić jakość leczenia i dostępność do świadczeń zdrowotnych, w tym związanych ze schorzeniami umysłowymi, takimi jak demencja czy problemy z zaburzeniami pamięci.
W Polsce zwiększa się liczba ludzi starszych, nasz kraj dotyka problem spadającej liczby urodzin. Obserwowane już w latach 90. zmniejszanie się umieralności w pozytywny sposób wpływa na długość życia Polaków. Czytaj dalej