Pomalidomid – nowa nadzieja dla chorych na rzadki typ chłoniaka.

Nowy lek, który niedawno został dopuszczony do stosowania w leczeniu szpiczaka mnogiego, może być szansą także dla chorych na chłoniaka centralnego układu nerwowego (CNSL) – rzadki nowotwór układu odpornościowego, wyjątkowo złośliwy i o bardzo złym rokowaniu. Obecnie trwają testy mające potwierdzić jego skuteczność w zwalczaniu tej choroby. Chłoniak centralnego układu nerwowego występuje bardzo rzadko, zwykle u osób po 60. roku życia. Rokowania pacjentów są złe – średni czas przeżycia wynosi 18-48 miesięcy. Nowotwór daje mało charakterystyczne objawy, często mylone z innymi schorzeniami: zaburzenia widzenia, bóle głowy, osłabienie, senność, nudności i wymioty, zaburzenia czucia, zaburzenia zachowania, zaburzenia czuciowo-ruchowe i bóle krzyża. Każdego roku w USA diagnozuje się około 5 tysięcy chorych na CNSL. Czytaj dalej