Wiele leków przeciwepileptycznych w ciąży, a gorsze wyniki w nauce.

Wielolekowa terapia epilepsji kobiety ciężarnej może wpływać negatywnie na układ nerwowy płodu i skutkować w wieku młodzieńczym dziecka słabymi wynikami w szkole – informuje EurekAlert.
Takie wnioski wysunęli naukowcy z Karolinska University Hospital i University of Lund w Szwecji, po przebadaniu dużej populacji kobiet ciężarnych. Naukowcy zajęli się paniami z epilepsją i ich potomstwem, które przyszło na świat między 1973 a 1986 rokiem. Naliczyli 1235 dzieci, których matki leczyły się na epilepsję. 641 z nich było narażonych, na etapie rozwoju płodowego, na monoterapię epilepsji (podawanie jednego leku), 429 na politerapię (wiele leków przeciwepileptycznych), a u 165 nie zidentyfikowano rodzaju leczenia. Czytaj dalej