Rozmywanie sieci w starzejącym się mózgu.

W starzejącym się mózgu spada liczba połączeń w obrębie sieci mózgowych, rośnie zaś liczba połączeń międzysieciowych. Linda Geerligs, doktorantka z Uniwersytetu w Groningen, znalazła także dowody sugerujące, że ograniczenie intrałączności można powiązać z wolniejszym czasem reakcji i pogorszeniem pamięci (Human Brain Mapping).
Nasz mózg składa się z różnych rejonów, które współpracują, intensywnie się komunikując. Tak tworzą się sieci skupione na określonych zadaniach. Sieć czuciowo-ruchowa odgrywa np. ważną rolę w smaku oraz w planowaniu i wykonywaniu ruchów. Z kolei sieć domyślna uaktywnia się, gdy człowiek myśli o sobie, swojej przeszłości albo planach na przyszłość. Ta szczególna sieć staje się mniej aktywna, gdy zadanie jest już realizowane. Podobnie jak rejony mózgu, sieci też są ze sobą połączone, ale w o wiele mniejszym stopniu. Wg Geerligs, optymalna wydajność zależy od odpowiedniego połączenia w obrębie poszczególnych sieci i wydajnej transmisji danych między sieciami. Już wcześniej wykazano, że w mózgach starszych osób dochodzi do spadku intrałączności w sieci domyślnej. Mając to na uwadze, Holenderka postanowiła sprawdzić, czy związane z wiekiem pogorszenie funkcjonowania poznawczego to skutek procesów zachodzących w konkretnych sieciach, czy również w połączeniach między nimi. Czytaj dalej

Schizofrenia.

Do tej pory często postulowano, że zaburzenia myślenia, percepcji i emocji u osób ze schizofrenią są skutkiem braku połączeń między obszarami zawiadującymi tymi funkcjami. Najnowsze badania naukowców z MIT i Harvardu wskazują jednak, że ważną rolę w procesach chorobowych odgrywają nadmierne połączenia pomiędzy tzw. domyślnymi regionami mózgu (ang. default brain regions), które kontrolują samopostrzeganie i uaktywniają się, gdy człowiek nie myśli o niczym szczególnym albo myśli o sobie. Czytaj dalej