W Sejmie wystawa nt. problemów chorych na stwardnienie rozsiane.

Plansze informacyjne i fotografie ilustrujące życie i problemy osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM), a także film dokumentalny z udziałem polityków składają się na otwartą 18 marca w Sejmie wystawę na temat choroby. Wystawę przygotowało Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Czytaj dalej