Niski poziom nawożenia upraw zagraża lasom w Afryce Zachodniej.

Mało intensywne nawożenie plantacji kakaowców, manioku i olejowców doprowadza do postępującej wycinki lasów tropikalnych w Zachodniej Afryce. Wyniki badań opublikowano w magazynie ?Environmental Management? – podaje serwis ?EurekAlert?.
Produkcja kakao jest ważnym elementem gospodarki w Afryce Zachodniej, gdzie zależnych jest od niej około 2 mln gospodarstw domowych. Przez ostatnie 20 lat liderem w produkcji ziarna kakaowego było Wybrzeże Kości Słoniowej. Zaraz za nim plasowała się Ghana, Nigeria i Kamerun. 70 proc. światowej produkcji kakao pochodzi właśnie z tych czterech krajów. Zgodnie z wynikami badań, produkcja ziarna kakaowego na terenie zachodnioafrykańskich lasów deszczowych określanych jako West African Guinea Rainforest (GRF), ciągnących się od Gwinei po Kamerun, w latach 1987-2007 podwoiła się. Wzrost ten był związany głównie z wycinką tropikalnych drzew, co skutkowało utratą bioróżnorodności i większą emisją węgla do atmosfery. Czytaj dalej