PiS, TR i SP za odrzuceniem projektu ustawy o GMO.

PiS, Twój Ruch oraz Solidarna Polska opowiedziały się za odrzuceniem w całości projektu regulującego hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Kluby PO, PSL i SLD chcą dalszych prac nad ustawą w komisjach. Podsekretarz stanu w resorcie ochrony środowiska Janusz Ostapiuk przekonywał, że proponowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o GMO ma jedynie zwiększyć ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwym wpływem organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Czytaj dalej

Część klubów w Sejmie za odrzuceniem projektu zmian w POZ.

PiS oraz TR chcą odrzucenia projektu noweli, która umożliwia otwieranie młodym pediatrom i internistom praktyk podstawowej opieki zdrowotnej i podpisywanie umowy z NFZ. Przeciwnicy zaproponowanych rozwiązań uważają, że spotęgują one chaos w systemie ochrony zdrowia. W czwartek posłowie rozpatrzyli sprawozdanie komisji zdrowia w sprawie rządowego projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwia on lekarzom pediatrom i internistom po zrobieniu specjalizacji otwieranie samodzielnych poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i podpisywanie umów z NFZ. Czytaj dalej

PiS: potrzebne poważne zmiany w NFZ.

Politycy PiS wezwali ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza do radykalnych zmian w Narodowym Funduszu Zdrowia. Są one, ich zdaniem, konieczne m.in. w związku z nieprawidłowościami w kontraktowaniu usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym. Politycy PiS podczas konferencji w Sejmie powołali się na raport Najwyższej Izby Kontroli. Izba oceniła, że kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste, sposób analizy ofert sprzyja pomyłkom, procedury nie gwarantują wyboru najlepszych świadczeniodawców, dowolność decyzji sprzyja korupcji. Czytaj dalej

Projekt dot. odszkodowań dla funkcjonariuszy – do podkomisji.

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych powołała w czwartek podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, który zakłada, że odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu m.in. na rodzaj służby. W przygotowanym przez MSW projekcie, którego odrzucenia chciało PiS, uregulowano kwestie dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Przepisy dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu i CBA. Projekt odnosi się także do członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Czytaj dalej

Poseł Marek Wikiński przeciwny rozszerzeniu zakazu palenia! Poproszę Internautów o opinie na ten temat!

W Sejmie rozpatrywany jest projekt zmian w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który ma rozszerzyć obszary objęte zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych. Zakaz miałby także dotyczyć prywatnych samochodów, jeśli wykorzystywane są do zarobkowego przewozu osób oraz gdy pasażerami są dzieci do lat 13. Czytaj dalej