Społeczeństwo starzeje się – potrzeba zmian w opiece długoterminowej.

Wzrośnie liczba osób starszych, które wymagają stałej opieki. Po 65. roku życia jest już 5 mln Polaków, a w wieku ponad 80 lat – 1,3 mln osób – podano podczas Forum III Wieku Polska Starość.
Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysław Augustyn (PO) przytoczył badania, z których wynika, że co druga starsza osoba będzie niesprawna przez co najmniej trzy miesiące w ostatnim okresie swego życia.
- Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, konieczne jest wprowadzenie spójnego systemu opieki długoterminowej oraz racjonalizacja wydatków – podkreślił.
Dodał, że na opiekę długoterminową przeznacza się od 10 mld zł do 13 mld zł rocznie, nie licząc środków, które pochodzą z prywatnej kieszeni. Jedynie w latach 2006-2008 związane z tym wydatki z budżetu wzrosły o 35 proc., a mimo to nie udało się zaspokoić wszystkich potrzeb. Czytaj dalej