9 września: Światowy Dzień FAS (płodowy zespół alkoholowy). Jak zgubne są skutki picia alkoholu w ciąży.

Płodowy zespół alkoholowy FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wraz z pediatrami, psychiatrami, stykającymi się na co dzień z tym problemem, chcą po raz kolejny uświadomić kobietom, jak zgubne są skutki picia alkoholu w ciąży. Jednym z nich jest FAS (z ang. Fetal Alcohol Syndrome), zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą powodować opóźnienie umysłowe, dysfunkcję mózgu, anomalia rozwojowa, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. Czytaj dalej