Niewyspanie sprzyja uprzedzeniom.

Gdy chce się nam spać, jesteśmy bardziej skłonni opierać swoje sądy na stereotypach – przekonują badacze, których wnioski opublikowane zostały na łamach pisma „Sleep”. By zbadać zależność pomiędzy snem a uprzedzeniami, Sonia Ghumman z Uniwersytetu Hawajskiego przeprowadziła trzy eksperymenty z udziałem 400 studentów. Podczas pierwszego z nich uczestnikom pokazano zdjęcie muzułmańskiej kobiety i poproszono o opisanie jej typowego dnia. Okazało się wówczas, że im mniej wyspani byli studenci, tym bardziej skłonni byli opierać się w swoim opisie na stereotypach. Czytaj dalej

Wzmocnienie percepcji stymulacją magnetyczną.

Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersyteckiego College’u Londyńskiego zauważyli, że można wzmocnić postrzeganie konkretnych bodźców wzrokowych w natłoku innych bodźców, stosując rytmiczną przezczaszkową stymulację magnetyczną (ang. rhythmic transcranial magnetic stimulation, rTMS) o odpowiednio dobranej częstotliwości. Specjaliści wyszli od tego, że wszystkie procesy mózgowe, w tym widzenie, słyszenie czy pamięć, bazują na sygnałach elektrycznych (falach) o określonej częstotliwości. Wcześniejsze badanie z wykorzystaniem magnetoencefalografii (ang. magnetoencephalography, MEG) pozwoliło ustalić częstotliwość sygnałów elektrycznych w ramach percepcji wzrokowej. Dzięki temu Brytyjczycy mogli obecnie generować wzorce rTMS o tej samej częstotliwości. Czytaj dalej

Otyli nie doceniają swojej wagi.

Niemal 10% otyłych osób nieprawidłowo ocenia rozmiary swojego ciała, uznając je za mieszczące się w granicach normy. W związku z tym nie widzą one potrzeby odchudzania się, mimo że mają nadciśnienie, podniesiony poziom cholesterolu i cierpią na cukrzycę. Badanie objęło ludzi biorących udział w Dallas Heart Study. Ochotników proszono o zaklasyfikowanie się do kategorii wagowej (poniżej normy, normalnej lub powyżej normy). Okazało się, że jedna na osiem otyłych osób sądziła, że jej rozmiary są prawidłowe i zdrowe. Działo się tak, choć w grupie popełniającej fatalną w skutkach pomyłkę aż u 35% stwierdzono nadciśnienie tętnicze, u 15% podwyższony cholesterol, a u 14% cukrzycę. Czytaj dalej