Myślenie o myśleniu nieobce szympansom.

Myślenie o myśleniu, czyli umiejętności metapoznawcze, można dostrzec nie tylko u ludzi, ale również u szympansów – piszą naukowcy na łamach magazynu „Psychological Science”. Najbliżsi krewniacy człowieka – szympansy – posiadają umiejętności metapoznawcze, to znaczy potrafią myśleć o własnym myśleniu, rozpoznawać i analizować własne procesy poznawcze. Dotychczas taką umiejętność przypisywano wyłącznie ludziom. Czytaj dalej

Kraków: będzie szkoła dla… kapelanów szpitalnych.

Przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie ma powstać specjalna szkoła dla kapelanów szpitalnych. Na studium podyplomowym księża będą zdobywać wiedzę z zakresu m.in. psychologii, pedagogiki, teologii, etyki, podstaw medycyny, umiejętności interpersonalnych itd. Będą się też uczyć jak wspierać chorych, ich rodziny oraz personel medyczny. Czytaj dalej