W PE upadł projekt rezolucji wzywającej do legalizacji aborcji.

PE we wtorek nie przyjął kontrowersyjnego projektu niewiążącej rezolucji wzywającej do wprowadzenia legalnej aborcji w UE. Przeszedł zaś konkurencyjny dokument zgłoszony przez konserwatystów, który podkreśla, że to kraje decydują o przepisach aborcyjnych. „Określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich” – głosi tekst rezolucji, którą wspólnie zgłosiły frakcje centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPL) oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Podczas sesji plenarnej w Strasburgu zwięzły projekt przeszedł przy poparciu 334 głosów. Przeciw głosowało 327 członków PE, a 35 wstrzymało się od głosu. Czytaj dalej

Branża tytoniowa zadowolona z decyzji PE, przeciwnicy palenia krytykują.

Branża tytoniowa w Polsce pozytywnie przyjęła wtorkowe decyzje Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy tytoniowej, odsuwające w czasie m.in. zakaz sprzedaży mentoli. Przeciwnicy palenia krytykują wynik głosowania wskazując, że przynosi ono więcej strat niż korzyści dla budżetu. Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem w UE zakazu sprzedaży papierosów mentolowych dopiero za 8 lat oraz za utrzymaniem sprzedaży cienkich papierosów tzw. slimów. Zdecydował też, że ostrzeżeniami zdrowotnymi będzie pokryte 65 proc. powierzchni opakowań papierosów, a nie jak wcześniej proponowano 75 procent. Teraz rozpoczną się negocjacje z krajami UE. Czytaj dalej

Polscy deputowani do Parlamentu Europejskiego podzieleni w opiniach o głosowaniu dyrektywy tytoniowej.

Polscy europosłowie są podzieleni w opiniach co do wtorkowego wyniku głosowania Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą tytoniową. Zdania są skrajne, od uznania go za sukces, aż po porażkę. We wtorek PE przegłosował stanowisko negocjacyjne ws. dyrektywy tytoniowej. Przed głosowaniem widoczne były podziały w grupach politycznych, a pracom w PE towarzyszyły kontrowersje związane z lobbingiem koncernów tytoniowych. Czytaj dalej