Środki zmniejszające palność obniżają inteligencję u dzieci.

Prenatalna ekspozycja na środki zmniejszające palność różnych wyrobów może powodować znaczne obniżenie IQ i większą nadpobudliwość u dzieci – donosi pismo „Environmental Health Perspectives”. Kanadyjscy naukowcy z Uniwersytetu Simona Frasera w Burnaby odkryli, że 10-krotny wzrost stężenia polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) we wczesnym okresie ciąży, gdy rozwija się mózg płodu, wiąże się z obniżeniem ilorazu inteligencji o 4,5 punktu. Szkodliwość tych substancji porównuje się do szkodliwego wpływu ołowiu na organizm nienarodzonego dziecka. Czytaj dalej