Narządy jednego zmarłego mogą uratować 6 osób.

Narządy jednego zmarłego mogą uratować 6 osób – przypomniano na konferencji „Ku europejskim standardom – polska transplantologia w drodze do przezwyciężenia kryzysu”, zorganizowanej przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej. „W Polsce przeszczepia się 2-3 razy za mało narządów w porównaniu do rzeczywistych potrzeb. Pod koniec września 2009 na liście oczekujących było 2121 osób. Wielu chorych umiera w oczekiwaniu na przeszczep, szpitale nie zgłaszają dawców z powodu barier administracyjnych, finansowych lub z braku odpowiedniego personelu” – mówiła dr Dorota Lewandowska, kierownik krajowej listy oczekujących na przeszczep. Czytaj dalej

Małopolska: jak rozmawiać o transplantacji?

Jak rozmawiać z rodzinami zmarłych, od których, można pobrać narządy do przeszczepu i w jaki sposób rozpoznać śmierć mózgu?
? W Małopolsce wskaźnik pobrań wynosi 0,3 na 1 mln mieszkańców. Średnia w Polsce wynosi 13,5. W Hiszpanii – 41 pobrań na 1 mln osób. Podobny wskaźnik jest w… województwie zachodnio-pomorskim ? ocenia krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii, prof. Wojciech Rowiński i podaje inne fakty: Czytaj dalej