Osiągnięto kompromis pomiędzy USA i UE w sprawie nazw żywności.

Negocjacje pomiędzy USA i UE w sprawie międzynarodowego porozumienia o zwalczaniu handlu towarami podrabianymi i pirackimi ACTA zostały zakończone kompromisem w sprawie używania nazw żywności mających odniesienie geograficzne. Była to jedna z najtrudniejszych kwestii traktatu, którego negocjacje rozpoczęto w 2008 roku – informuje FAMMU/FAPA. Związana była ona z wieloletnim sporem UE i USA dotyczącym praw używania europejskich nazw, takich jak np. parmezan, do określania powszechnych produktów spożywczych. Niepokój amerykańskich producentów związany był z obawą, że europejska propozycja wprowadzenia do traktatu „odniesień geograficznych” oznaczałaby, że niektóre spośród amerykańskich produktów, takich jak np. parmezan Krafta zostałyby uznane za sprzeczne z prawem i w konsekwencji byłyby konfiskowane przez celników. Czytaj dalej