Papieski dokument o charytatywnej posłudze Kościoła.

Benedykt XVI sprecyzował obowiązki biskupów względem charytatywnych dzieł Kościoła. Nowe normy w tym względzie zawiera opublikowane dziś motu proprio Intima Ecclesiae natura. Nad wprowadzaniem w życie tego dokumentu będzie czuwać Papieska Rada Cor Unum. Jak powiedział nam jej sekretarz, Benedykt XVI chce przypomnieć, że działalność charytatywna należy do istoty misji Kościoła. Należy zatem zadbać, aby rzeczywiście spełniała tę funkcję. Prawo kanoniczne zawiera pod tym względem pewne luki – zwraca uwagę ks. Giampietro Dal Toso: Czytaj dalej

Benedykt XVI do pensjonariuszy rzymskiego domu spokojnej starości: ludzie w podeszłym wieku są cenni dla społeczeństwa i Kościoła.

„Przybywam do was jako Biskup Rzymu, ale również jako wasz rówieśnik”. Tak Papież powitał mieszkańców prowadzonego w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego domu spokojnej starości „Viva gli Anziani”, których dziś odwiedził. Benedykt XVI dobrze zna trudności ludzi w podeszłym wieku, które często pogłębia jeszcze obecny kryzys gospodarczy. Jak stwierdził, w tym wieku nieraz wspomina się ze smutkiem młode lata, gdy było się w pełni sił. Jednak również starość jest piękna, mimo dolegliwości i ograniczeń. „W Biblii długie życie uważane jest za Boże błogosławieństwo. Dziś to błogosławieństwo rozpowszechniło się i powinno się w nim widzieć cenny dar. Jednak społeczeństwo, często zdominowane logiką wydajności i zysku, nie przyjmuje tego jako daru, a nawet nieraz go odrzuca, uważając starców za nieproduktywnych i bezużytecznych” – zauważył Ojciec Święty. Przypominając związane z tym cierpienia, wskazał, że rodziny oraz instytucje publiczne winny zadbać, by ludzie starsi mogli pozostać w swych domach. Według tego, jak są traktowani, można ocenić jakość społeczeństwa i cywilizacji. Nawiązując do trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Papież podkreślił, że ludzie ci są cenni dla społeczeństwa, a zwłaszcza dla młodzieży. W każdym wieku potrzebujemy wzajemnego wsparcia i bliskości. Czytaj dalej

Watykan: papieskie przesłanie na EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Zachęcam, by te ważne zawody sportowe były przeżywane jako wyraz najszlachetniejszych dążeń i działań ludzkich, w duchu pokoju i szczerej radości – napisał Benedykt XVI w telegramie przesłanym 6 czerwca na ręce abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed rozpoczynającymi się jutro Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Papież zapewnia o swojej modlitwie w intencji zawodników, kibiców i organizatorów EURO 2012. Wyraża też uznanie dla przygotowań duszpasterskich – planowanych spotkań katechetycznych, modlitewnych i liturgicznych. To wydarzenie sportowe angażuje nie tylko organizatorów, zawodników i kibiców, ale – na różne sposoby i w różnorakich wymiarach życia – całe społeczeństwo – czytamy w papieskim telegramie. – Również Kościół nie pozostaje obojętny na to wydarzenie, a zwłaszcza na duchowe potrzeby tych, którzy biorą w nim udział. Czytaj dalej

Benedykt XVI w Mediolanie: homilia do rodzin z całego świata.

Podobnie jak Kościół, również rodzina powołana jest, by być obrazem Boga Jedynego w trzech osobach. Zwrócił na to uwagę Papież, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Najświętszej Trójcy podczas Mszy w parku Bresso na peryferiach Mediolanu. Uroczysta liturgia z udziałem niemal miliona osób zakończyła VII Światowe Spotkanie Rodzin. Benedykt XVI wskazał, że to miłość czyni osobę ludzką autentycznym obrazem Boga. Małżonkowie nie obdarowują się w małżeństwie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. Ich miłość owocna jest przede wszystkim dla nich samych, a dalej w wielkodusznym i odpowiedzialnym przekazywaniu życia dzieciom, w trosce o nie i w wychowaniu. Jest też owocna dla społeczeństwa, bo rodzina to pierwsza, niezastąpiona szkoła takich cnót społecznych, jak szacunek dla osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, współpraca. Ojciec Święty zachęcił małżonków, by w świecie zdominowanym przez technikę przekazywali dzieciom motywację życia. Czytaj dalej

Benedykt XVI w Mediolanie: koncert w La Scali i polemika z „Odą do radości”.

To, co Beethoven kreśli swą muzyką, jest wyidealizowaną wizją ludzkości. Radość, którą opiewa, nie ma charakteru chrześcijańskiego – powiedział Benedykt XVI w przemówieniu po wieczornym koncercie w La Scali. Papież podjął polemikę z ideą bóstwa i radości przedstawioną przez Schillera w „Odzie do radości”. Stanowi ona finał IX symfonii Beethovena, zaprezentowanej Papieżowi w mediolańskim teatrze, a przez Unię Europejska została uznana za Hymn Europy.
Aby pokazać, że wyidealizowana wizja świata nie przystaje do rzeczywistości, Benedykt XVI odwołał się do niedawnych wydarzeń we Włoszech. „Nad tym koncertem, który miał być radosnym świętem z okazji spotkania ludzi pochodzących z niemal wszystkich narodów, kładzie się cieniem trzęsienie ziemi, które zadało ogromne cierpienia tak wielu mieszkańcom naszego kraju – powiedział Papież. – Słowa zaczerpnięte z «Ody do radości» Schillera brzmią nam jakby puste, więcej, wydają się nieprawdziwe. Nie doświadczamy bynajmniej iskry bogów z Pól Elizejskich. Nie jesteśmy upojeni ogniem, lecz raczej sparaliżowani cierpieniem z powodu tak wielkiego i niepojętego zniszczenia, które tak wielu ludziom odebrało życie, dom i schronienie. Również hipoteza, że gdzieś tam za rozgwieżdżonym niebem musi przebywać dobry ojciec, wydaje się nam wątpliwa. Czy dobry ojciec jest tylko tam, za rozgwieżdżonym niebem, a Jego dobroć do nas nie dociera? My szukamy Boga, który nie panuje z daleka, lecz wkracza w nasze życie i w nasze cierpienia”. Czytaj dalej

Papież Benedykt XVI: bezpłodność nie niweczy małżeńskiego powołania.

Benedykt XVI powiedział w sobotę, że bezpłodność par „nie niweczy ich małżeńskiego powołania”. Papież stwierdził, że odpowiedź na bezpłodność powinna być do przyjęcia z moralnego punktu widzenia i potępił „logikę zysku” w tej dziedzinie.

W przemówieniu do uczestników zorganizowanego przez Papieską Akademię Życia sympozjum „Diagnoza i terapia bezpłodności” Benedykt XVI podkreślił, że „Kościół przykłada wielką uwagę do cierpienia bezpłodnych par, troszczy się o nie i właśnie dlatego zachęca do badań medycznych”.

„Lecz nauka – zastrzegł papież – nie zawsze jest w stanie odpowiedzieć na pragnienia wielu par”. „Chciałbym zatem przypomnieć małżonkom doświadczającym bezpłodności, że nie niweczy to ich powołania małżeńskiego” – podkreślił papież. Dodał, że są oni zawsze powołani do „współpracy z Bogiem w tworzeniu nowej ludzkości”. Czytaj dalej

Krakowscy radni popierają kardynała!

Krakowscy radni przyjęli w środę rezolucję, w której popierają starania kard. Stanisława Dziwisza o zorganizowanie w Krakowie w 2015 r. Światowych Dni Młodzieży.
- Takie wydarzenie ma wymiar religijny, jest okazją do pogłębienia wiary, ale to także szansa na wzmocnienie pozycji Krakowa jako jednego ze światowych centrów turystyki pielgrzymkowej – mówił radny PO Tomasz Urynowicz.
- Światowe Dni Młodzieży mogą przyciągnąć nawet dwa miliony pielgrzymów. Kraków pod każdym względem jest przygotowany do organizacji tego typu imprezy. To ogromna reklama w światowych mediach, której nie będziemy mieli nawet przy okazji EURO 2012 – dodał.
Radni wzywają w rezolucji także innych uczestników życia publicznego do udzielenia poparcia tej inicjatywie. Czytaj dalej

Papież do młodych chorych i ich opiekunów: jak przeżywać dramat cierpienia?

Obcowanie z ludźmi cierpiącymi budzi w naszych zatwardziałych niekiedy sercach delikatność, która otwiera na zbawienie ? mówił Benedykt XVI w przemówieniu do pacjentów, pracowników i wolontariuszy Instytutu św. Józefa. Placówka ta opiekuje się młodymi z upośledzeniem fizycznym i umysłowym. Papież nawiązał do dramatycznego paradoksu, jakim jest cierpienie doświadczane w młodości, a zatem w wieku, kiedy człowiek pragnie pełni życia. ?Kiedy na horyzoncie młodego życia pojawia się ból ? zaznaczył Papież ? jesteśmy skonsternowani i być może stawiamy sobie pytanie: czy życie może być nadal wspaniałe, jeśli wdziera się w nie cierpienie??. Czytaj dalej

Benedykt XVI do Papieskiej Akademii ?Pro Vita?: przez głos sumienia Bóg wzywa do obrony życia!

Podjęte przez Papieską Akademię ?Pro Vita? tematy syndromu poaborcyjnego i banków krwi z pępowiny są bardzo aktualne dla dzisiejszego społeczeństwa, dotycząc dobra osoby. Wskazał na to Papież uczestnikom zakończonej dziś sesji plenarnej tej akademii.
?Temat syndromu poaborcyjnego dotyczy głębokiego kryzysu psychicznego doznawanego często przez kobiety, które zdecydowały się na aborcję ? mówił Papież. ? Świadczy to, że głosu sumienia nie da się zagłuszyć i zadaje mu się bardzo ciężką ranę, ilekroć działanie ludzkie zdradza wrodzone powołanie, by służyć dobru człowieka. Trzeba też zwrócić tu uwagę na osłabione nieraz sumienie ojców dzieci, którzy pozostawiają kobiety w ciąży same. Tym, którzy chcieliby przeczyć istnieniu w człowieku sumienia i sprowadzać jego głos do zewnętrznych uwarunkowań czy samych tylko uczuć, należy przypomnieć, że wartość moralna ludzkiego działania nie jest czymś powierzchownym czy pozostawionym do wyboru. Nie jest też wyłącznym znamieniem samych tylko chrześcijan czy w ogóle wierzących, ale łączy wszystkich ludzi. W sumieniu Bóg przemawia do każdego, wzywając, by ludzkiego życia bronił zawsze?. Czytaj dalej

Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu: zachęta do autentyzmu i głoszenia prawdy w internecie.

?Prawda, głoszenie i autentyzm życia w epoce cyfrowej? to tytuł zaprezentowanego w Watykanie papieskiego orędzia na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Poszczególne Kościoły lokalne obchodzą go w różnych terminach ? w Polsce w trzecią niedzielę września, czyli w b. r. 18 września, a w wielu innych krajach w niedzielę poprzedzającą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w b. r. 5 czerwca. Jak co roku, orędzie nosi datę dzisiejszego liturgicznego wspomnienia patrona dziennikarzy, św. Franciszka Salezego. Benedykt XVI przypomina, że sieć internetowa prowadzi dziś do zmian kulturowych i społecznych porównywalnych z tymi, jakich dokonała w społeczeństwie rewolucja przemysłowa. Rodzi się nowy sposób poznawania i myślenia, a z nim nieznane dotąd możliwości nawiązywania relacji. Ojciec Święty kładzie szczególny nacisk na konieczność oddania nowych technologii komunikowania na służbę pełnemu dobru osoby i całej ludzkości. Użyte właściwie, spełnią one pragnienie prawdy i jedności, będące najgłębszym dążeniem człowieka. Czytaj dalej

Benedykt XVI podczas Mszy chrzcielnej: wiara to najcenniejszy dar Boga dla nas!

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, zgodnie z tradycją wprowadzoną przez swego poprzednika, Benedykt XVI ochrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej tym razem 21 dzieci pracowników Watykanu. W homilii Papież zwrócił uwagę, że chrzest Janowy nie miał charakteru sakramentalnego, gdyż sakramenty ustanowił Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Był to raczej akt pokutny. Kiedy Jan zobaczył Jezusa stojącego w kolejce z grzesznikami, zdziwił się, bo rozpoznał w Nim Mesjasza, Świętego Bożego, Tego, który jest bez grzechu. Jezus jednak wyjaśnił mu, że przyjmując chrzest ma ?wypełnić wszystko, co sprawiedliwe?, czyli być posłusznym woli Ojca. Zgodnie z nią stał się człowiekiem. Chcąc być we wszystkim jak jeden z nas, On, bezgrzeszny, stanął razem z grzesznikami. Czytaj dalej

Watykańskie nieszpory na zakończenie roku: wezwanie do odnowy liturgicznej i ewangelizacji.

?Narodziny Chrystusa rzeczywiście odmieniły dzieje świata. Wieczność spotkała się z czasem. W historii zamieszkała łaska? ? powiedział Benedykt XVI podczas watykańskich nieszporów na zakończenie roku. Uczestniczyli w nich przede wszystkim rzymianie, z burmistrzem Wiecznego Miasta oraz papieskim wikariuszem. Korzystając z tej okazji Benedykt XVI zaapelował o odnowę liturgiczną w rzymskich parafiach. ?Zachęcam wszystkich proboszczów ? powiedział ? aby tworzyli zespoły animujące liturgię oraz organizowali katechezy pomagające lepiej poznać misterium eucharystyczne?. Papież przypomniał też, że Rzym potrzebuje dziś nowego głoszenia Ewangelii. Nawiązując z kolei do Bożego Narodzenia, podkreślił, że odkąd Syn Boży zstąpił na ziemię, nic nie jest już takie samo jak przedtem. Żyjemy bowiem w pełni czasów. Czytaj dalej

Benedykt XVI z Kurią Rzymską podsumowuje rok: skandal pedofilii w Kościele oraz cierpienia chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

?Wzbudź swą potęgę, Panie, i przyjdź nam z pomocą?. Ta adwentowa modlitwa (Ps 80, 3) ?stale powracała mi na myśl i na usta wśród wielkich utrapień, na jakie zostaliśmy wystawieni w tym roku? ? powiedział Papież do kardynałów i innych swoich współpracowników na tradycyjnej dorocznej audiencji przed Bożym Narodzeniem. Dokonując, jak zwykle przy tej okazji, przeglądu ważnych dla Kościoła wydarzeń ostatnich 12 miesięcy, nawiązał najpierw do zakończonego w czerwcu Roku Kapłańskiego. Przypomniał nam on ogromne znaczenie kapłaństwa jako daru, który Bóg powierzył człowiekowi ? wskazał Benedykt XVI.
?Tym bardziej byliśmy wstrząśnięci, kiedy właśnie w tym roku i w wymiarach dla nas niewyobrażalnych dowiedzieliśmy się o popełnionych przez księży nadużyciach wobec niepełnoletnich ? mówił Papież. ? Wypaczają one sakrament, czyniąc z niego coś, co jest jego przeciwieństwem. Pod przykrywką tego, co święte, głęboko ranią osobę ludzką w jej dzieciństwie i wyrządzają jej szkodę na całe życie?. Czytaj dalej

Papieskie orędzie na Dzień Chorego: Chrystus nie usunął cierpienia, ale je uzdrowił miłością.

?Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni? (1 P 2, 24). Do rozważenia tych słów z 1 Listu św. Piotra o znaczeniu męki Chrystusa zachęca Papież w orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Chorego. Przypada on 11 lutego 2011 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Opublikowany dziś dokument nosi datę uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 21 listopada 2010 r. Benedykt XVI zwraca uwagę, że obchody tego Światowego Dnia są okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a równocześnie do uwrażliwienia wspólnot kościelnych i całego społeczeństwa na potrzeby chorych. Przypomina, że społeczeństwo, które nie potrafi zaakceptować cierpiących ani im pomóc i współczuć, jest okrutne i nieludzkie (por. encyklika Spe salvi, 38). Czytaj dalej

„Wolność religijna drogą do pokoju”. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2011 [dokumentacja].

1. NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU pragnę wszystkim i każdemu z osobna złożyć życzenia ? są to życzenia pogody ducha i pomyślności, ale przede wszystkim życzenia pokoju. Również ten rok, który dobiega końca, niestety nie był wolny od prześladowań, dyskryminacji, okrutnych aktów przemocy i nietolerancji religijnej. Czytaj dalej

Benedykt XVI: świat przemienia Chrystus, nie ideologie i dyktatury.

Papieska wizyta duszpasterska zbiegła się z obchodzonym dziś w diecezji rzymskiej Dniem Nowych Kościołów, kiedy zbiera się fundusze na budowę świątyń w powstających dzielnicach Wiecznego Miasta. W homilii Ojciec Święty nawiązał do rzeczywistości społecznej parafii św. Maksymiliana, gdzie wewnętrzni emigranci włoscy spotykają się z przybyszami z Europy Wschodniej i innych krajów. Zachęcił wiernych do dialogu i tworzenia jednej wspólnoty parafialnej. Służą temu m.in. duszpasterskie wysiłki w dziedzinie katechezy i liturgii. Papież odniósł się także do ewangelii z dzisiejszej niedzieli, gdzie pada pytanie Jana Chrzciciela skierowane do Jezusa: ?Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać??. Czytaj dalej

Watykan: ?Nobel z teologii? ? ambitne plany Fundacji J. Ratzingera!

Będzie Nobel z teologii. Chce go przyznawać nowo powstała Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera ? Benedykta XVI. Dziś zaprezentowano program jej działalności. Coroczna Nagroda Ratzingera, która w przyszłości ma dorównać prestiżowi nagród Nobla, to tylko jedna z kilku dziedzin działalności fundacji. W pierwszym rzędzie ma ona wspierać pracę naukową nad myślą obecnego Papieża. Będzie też organizować kongresy na wysokim poziomie naukowym i kulturalnym. Szczegóły działalności można znaleźć na internetowej stronie fundacji pod adresem: fondazioneratzinger.va.
Fundację założył sam Ojciec Święty. Odpowiedział w ten sposób na kierowane już od dawna pod jego adresem prośby. Jak powiedział w czasie prezentacji jej prezes, a zarazem szef watykańskiego wydawnictwa, ks. Giuseppe Antonio Scotti, faktycznym celem fundacji jest rehabilitacja i odnowa współczesnej teologii w duchu Josepha Ratzingra. Chodzi tu przede wszystkim o nadanie jej bardziej teocentrycznego charakteru. Czytaj dalej

Caritas Internationalis o papieskim stanowisku w sprawie HIV/AIDS.

Nauczanie papieskie o profilaktyce HIV jest podstawą programów Caritas Internationalis. Katolicka organizacja charytatywna z uznaniem przyjęła wypowiedzi Benedykta XVI na temat zapobiegania AIDS, w tym profilaktycznego stosowania prezerwatyw. Ojciec Święty wypowiedział się na te tematy w opublikowanej dziś książce ?Światło świata?. Caritas przypomina, że zasadnicze znaczenie w zapobieganiu pandemii AIDS ma wrażliwość duszpasterska i współczucie dla chorych. Papież zapytany o użycie prezerwatyw stwierdza, że ich stosowanie w niebezpieczeństwie zakażenia HIV może być pierwszym krokiem ku wzięciu moralnej odpowiedzialności oraz krokiem ku bardziej ludzkiej seksualności. Caritas zauważa jednak, że papieskie słowa potwierdzają z jednej strony prewencyjne użycie prezerwatyw, a z drugiej, że Kościół bynajmniej nie uważa ich stosowania za rzeczywiste czy moralne rozwiązanie problemu AIDS. Czytaj dalej