Nowe tanie paliwo z węgla.

Badacze z USA opracowali proces łączenia węgla z gazem ziemnym i syntezy paliwa płynnego, czystszego i tańszego od dotąd stosowanych paliw syntetycznych ? poinformował magazyn ?Technology Review?.
Proces opracowany przez naukowców pracujących dla firmy technologicznej SRI International z Menlo Park w Kalifornii ma usunąć słabe punkty poprzednio stosowanych metod wytwarzania paliw płynnych z węgla ? zmniejsza pobór koniecznej w tym procesie wody o 70 proc., a także wielkość śladu środowiskowego. Powoduje to spadek kosztów wytwarzania nowego paliwa syntetycznego o więcej niż połowę.
W konwencjonalnym procesie przekształcania węgla w paliwo płynne ? gazyfikacji węgla – czysty tlen, węgiel i para wodna w generatorze ulegają wpływowi wysokich ciśnień i temperatur, dając w efekcie tlenek węgla i wodór, które są substratami w procesie katalitycznym, gdzie wytwarzane są węglowodory, stanowiące właściwe paliwo. W trakcie gazyfikacji wytwarza się dwutlenek węgla, częściowo ze spalania węgla w czystym tlenie, częściowo w trakcie niepożądanych reakcji między wodą a węglem. Czytaj dalej