Co dziesiąty zgon w Europie spowodowany chorobą płuc.

Choroby płuc odpowiadają za jeden na dziesięć zgonów w Europie, przy czym w największym stopniu przyczynia się do tego palenie papierosów – wynika z badań Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, opublikowanych w zbiorze raportów „European Lung White Book”. Do najczęstszych przyczyn zgonów zalicza się rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i gruźlica. Naukowcy przewidują, że umieralność z powodu dwóch pierwszych chorób w ciągu następnych 20 lat wciąż będzie wysoka. Choć od lat 70. odsetek palaczy w wielu krajach systematycznie malał, wysoka umieralność będzie odbiciem długoterminowych skutków tego nałogu. Czytaj dalej