Śmiercionośne zanieczyszczenie.

Zespół Jasona Westa z University of North Carolina ocenił, że każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera około 2,1 miliona osób. Naukowcy wykorzystali modele klimatyczne do oceny zanieczyszczenia w roku 1850 i 2000. Wykazały one, że zanieczyszczenia ozonem odpowiadają za około 470 000 zgonów, a jeśli dodać to tego zanieczyszczenia różnymi rodzajami pyłu, to liczba przypadków przedwczesnej śmierci wynosi ponad 2 miliony rocznie. Bezpośrednimi przyczynami zgonów są w takim przypadku choroby serca i układu oddechowego. Czytaj dalej

Ozon zwiększa ryzyko zawału serca.

U zdrowych młodych dorosłych, których przez 2 godziny wystawiano na oddziaływanie ozonu, pojawiały się zmiany fizjologiczne typowe dla chorób sercowo-naczyniowych. To niezwykle istotne spostrzeżenie, ponieważ ozon przygruntowy powstaje m.in. w wyniku reakcji fotochemicznej spalin. Jak donoszą autorzy artykułu z pisma Circulation, u biorących udział w eksperymencie odkryto dowody stanu zapalnego naczyń, zmniejszonej zdolności rozpuszczania ewentualnych skrzepów oraz zmiany w działaniu autonomicznego układu nerwowego, który kontroluje bicie serca. Wszystkie zaobserwowane zjawiska były czasowe i odwracalne.   Ostatnie badania epidemiologiczne wspominały o związkach między ostrym narażeniem na ozon a zgonem, ale przed omawianymi badaniami doktora Roberta B. Devlina z laboratorium badawczego amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska nie było wiadomo, jaki patomechanizm leży u podłoża tego zjawiska. Czytaj dalej

Przez USA i Kanadę tracimy plony.

Po raz pierwszy udało się oszacować rozmiar strat w rolnictwie spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza ozonem. Badania przeprowadzone przez uczonych z University of Leeds i University of York wykazały, że Europa traci co roku około 1,2 miliona ton zboża. Szkody na taką skalę powodują zanieczyszczenia znad Ameryki Północnej.

Naukowcy opublikowali w piśmie Biogeosciences wyliczenia, pokazujące, jak ozon (powstający m.in. podczas spalania paliw kopalnych) emitowany w Europie, Ameryce Północnej i Azji Południowo-Wschodniej wpływa na zmniejszenie plonów pszenicy, kukurydzy, soi, bawełny, ziemniaków i ryżu.

Największe jednostkowe straty z powodu zanieczyszczeń międzykontynentalnych ponosi właśnie Europa. Czytaj dalej

Informacje z płatków śnieżnych.

Na powierzchni płatków śniegu zachodzą reakcje, które powodują uwalnianie się zawiązków chemicznych redukujących warstwę ozonu przy gruncie – odkryli naukowcy z Uniwersytetu Purdue. Doktorant Travis Knepp i prof. Paul Shepson badali kryształki śniegu i szukali odpowiedzi na pytanie dlaczego kształt płatków śnieżnych zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Naukowcy tłumaczą, że na powierzchni płatków jest bardzo cienka warstwa wody w postaci ciekłej, nawet jeśli pod nią znajduje się lód. „To dlatego lód jest śliski. Za każdym razem kiedy ktoś poślizgnie się, ślizga się nie na lodzie ale na cienkiej warstwie wody” – tłumaczy Knepp. Czytaj dalej

Smog bardzo szkodzi skórze.

Jeden z głównych składników smogu – ozon może uszkadzać obecny w skórze enzym odpowiedzialny m.in. za rozkład zanieczyszczeń środowiskowych – informują naukowcy z USA na łamach pisma „Journal of Investigative Dermatology”. Czytaj dalej

Szczyty górskie Antarktydy niszczą powłokę ozonową.

Powstające nad górskimi szczytami Antarktydy zawirowania powietrza sprzyjają powstawaniu szczególnego rodzaju chmur, co ułatwia niszczenie powłoki ozonowej – informuje „New Scientist”. W ciągu ostatnich 20 lat chlorofluorowęglowodory (CFC), uwalniane miedzy innymi z chłodziarek i klimatyzatorów niszczyły warstwę ozonową nad Antarktydą. Reakcje, które prowadzą do niszczenia ozonu, zachodzą głównie na powierzchni rzadkich polarnych chmur stratosferycznych (PSC), które występują na wysokości od 15 do 25 km. Pod wpływem promieniowania słonecznego z chlorofluorowęglowodorów powstaje chlor, który rozkłada ozon. Czytaj dalej