XX Światowy Dzień Chorego: sakramentalny wymiar uzdrowienia

Na świecie działa dziś ponad 120 tys. kościelnych szpitali i ośrodków zdrowia. Ich istnienie przypomina, że Kościół zawsze, od samych początków opiekował się chorymi. To właśnie z jego inicjatywy powstawały pierwsze szpitale – pisze abp Zygmunt Zimowski z okazji przypadającego dziś XX Światowego Dnia Chorego. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia wskazuje na znaczenie tegorocznego orędzia Benedykta XVI na ten dzień. Jest ono poświęcone sakramentalnej posłudze wśród chorych. W kontekście dzisiejszej kultury człowiekowi trudno jest zrozumieć wydarzenie sakramentalne i dlatego jest ono spychane na margines, czy wręcz kompletnie ignorowane. Tymczasem to właśnie sakrament niesie choremu uzdrowienie integralne, wpisuje działanie Boga w realia ludzkiego życia, w jego cielesność – podkreśla abp Zimowski. Czytaj dalej