Odkryto mechanizm biologiczny pomagający przetrwać okres silnego ochłodzenia.

Naukowcy amerykańscy ogłosili, że odkryli mechanizm biologiczny, pomagający żywym organizmom w pomyślnym przetrwaniu okresów ochłodzenia. Według specjalistów prowadzących eksperymenty na nicieniach (nematodach) i jednokomórkowych grzybach – drożdżach, przy zamrażaniu organizmy te ginęły. Jeśli jednak przedtem został im zamknięty dostęp do tlenu, reakcje chemiczne w nich zatrzymywały się i zamrożenie nie powodowało śmierci organizmów. Jeden z uczestników nowych prac – naukowiec z Onkologicznego Instytutu Badawczego im. Freda Hutchinsona w Seattle, Mark Roth powiedział, że uzyskane wyniki mogą mieć ważne znaczenie praktyczne dla przedłużania „okresu przydatności” organów ciała ludzkiego, przeznaczonych do transplantacji. Prócz tego, badania te mogą być ważne dla zwiększenia szans przeżycia pacjentów, którzy znaleźli się w ekstremalnych sytuacjach a nie można im natychmiast udzielić potrzebnej pomocy medycznej. Czytaj dalej