18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Alarmujące dane!

Jeśli nie ograniczymy nadużywania antybiotyków, mogą one stracić skuteczność i każda infekcja bakteryjna znów będzie wyzwaniem dla lekarzy – ostrzegają specjaliści związani z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków.
18 listopada 2012 r. po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez Komisję Europejską i obchodzony w całej Europie. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na zjawisko nabywania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najpoważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.
Antybiotyki to jedno z największych osiągnięć medycyny XX wieku. Przez wiele lat pozwalały zwalczać wiele chorób, wcześniej uważanych za nieuleczalne. Przyczyniły się do znacznego spadku śmiertelności ludzi, wydłużenia ich długości życia. Jednak stały się ofiarą własnego sukcesu. Zaczęto je stosować w nadmiarze, nieodpowiedzialnie i często „na wszelki wypadek”, także w tych zakażeniach, w których antybiotyki nie działają – zwłaszcza w zakażeniach powodowanych przez wirusy. Doprowadziło to do pojawienia się opornych na antybiotyki szczepów bakterii, które rozprzestrzeniają się obecnie na całym świecie. Wywołane przez nie zakażenia coraz trudniej poddają się wyleczeniu. Na całym świecie izolowane są szczepy bakteryjne oporne na wszystkie dostępne antybiotyki. Czytaj dalej

Polski wynalazek: nowa substancja do walki z bakteriami w tym gronkowca złocistego.

Polski naukowiec odkrył nową substancję o właściwościach antybiotycznych. Jest nim dr Jolanta Solecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. W przyszłości substancja może mieć zastosowanie w zwalczaniu najgroźniejszych bakterii chorobotwórczych, m.in. odpornego na działanie antybiotyków gronkowca złocistego, bakterii atakujących układ moczowy i układ oddechowy. Czytaj dalej

Zoonozy- choroby zakaźne pochodzenia odzwierzęcego.

Walka z zoonozami – chorobami zakaźnymi pochodzenia odzwierzęcego – to główny cel Stowarzyszenia Med-Vet-Net. Zrzeszające 14 instytutów naukowych z 10 krajów europejskich Stowarzyszenie oficjalnie zainauguruje działalność podczas spotkania 4-5 października w Brukseli. Jedynym polskim członkiem Med-Vet-Net, a zarazem jednym z jego założycieli, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Stowarzyszenie będzie jedną z największych sieci europejskich działających w sektorze zdrowia publicznego. Skupi najwybitniejszych specjalistów z dziedziny ochrony przed zoonozami. Jest ono kontynuacją projektu powstałego w ramach 6. Programu Ramowego, finansowanego przez Unię Europejską. Czytaj dalej