KE ponagla Polskę ws. przepisów o transgranicznej opiece zdrowotnej.

Komisja Europejska ponagla Polskę i 11 innych krajów UE, aby w pełni wdrożyły dyrektywę o transgranicznej opiece zdrowotnej, która umożliwia pacjentom korzystanie ze świadczeń medycznych w innym kraju Unii i otrzymanie zwrotu kosztów leczenia w ich kraju. Jeśli upomniane kraje w ciągu dwóch miesięcy nie powiadomią Komisji o działaniach, jakie podjęły, by wdrożyć dyrektywę, mogą zostać pozwane przed Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu – zagroziła w czwartek KE. Według Komisji dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej została tylko częściowo wdrożona przez Polskę, a także Austrię, Belgię, Bułgarię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Niemcy i Wielką Brytanię. Tymczasem termin wprowadzenia przepisów w życie upłynął 25 października 2013 r. Czytaj dalej

NIK krytycznie o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest źle zorganizowana, co może zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów, przynosi świadczeniodawcom nienależny zysk, a także stratę finansową dla NFZ – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Według opublikowanego na stronie NIK raportu, pełniejsze wykorzystanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogłoby być sposobem na odciążenie pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), z których przede wszystkim pacjenci korzystają w nagłych wypadkach. Czytaj dalej

Lekarze Świata: najubożsi w Europie pozbawieni opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie Lekarze Świata (MdM) alarmuje w opublikowanym we wtorek raporcie, że wraz z kryzysem finansowym najbiedniejsi mieszkańcy Europy pozbawiani są opieki zdrowotnej. Organizacja pozarządowa apeluje o dostęp do opieki medycznej dla wszystkich. MdM zwraca uwagę zwłaszcza na konieczność „bezwarunkowego dostępu do opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży i do podstawowych szczepień dzieci, których dostępność obecnie nie wszędzie jest zapewniona”. Czytaj dalej

Prezydent podpisał nowelę o zmianach w podstawowej opiece zdrowotnej.

Prezydent podpisał w środę nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która umożliwia otwieranie praktyk podstawowej opieki zdrowotnej przez pediatrów wspólnie z internistami. Dotychczas prowadzić praktykę POZ mogli tylko lekarze ze specjalizacją z medycyny rodzinnej. Czytaj dalej

Wykonanie badań profilaktycznych przez lekarzy POZ – prawie 90 proc.

Jeden z najważniejszych elementów w opiece pediatrycznej to profilaktyka; wykonanie badań profilaktycznych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest na poziomie prawie 90 proc. – poinformował posłów wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński. W czwartek sejmowa Komisja Zdrowia wysłuchała informacji resortu zdrowia pt. „Stan zdrowia oraz opieka pediatryczna i specjalistyczna nad dziećmi i młodzieżą (w tym bilanse zdrowia, dostęp do porad specjalistów, opieka nad dziećmi o szczególnych potrzebach zdrowotnych np. przewlekle chorymi)”. Czytaj dalej

TNS Polska: 79 proc. Polaków źle ocenia opiekę zdrowotną.

Prawie czterech na pięciu badanych (79 proc.) źle ocenia obecny system opieki zdrowotnej w Polsce; dobrze mówi o nim niespełna jedna piąta (18 proc.), a zdecydowanie dobrze tylko co setny badany (1 proc.) – wynika z sondażu TNS Polska. TNS Polska podkreśla, że porównaniu z wynikami badania sprzed siedmiu lat mniej Polaków jest zadowolonych z tego, jak funkcjonuje służba zdrowia (spadek o 9 punktów proc.), a więcej deklaruje, że według nich system ten działa źle (wzrost o 11 punktów proc). Czytaj dalej

Poznań/ Konferencja „Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii”.

O problemach ludzi w wieku podeszłym będą rozmawiać w piątek i sobotę naukowcy oraz lekarze podczas Międzynarodowej Konferencji „Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii”, która odbędzie się w Poznaniu. „Konferencja ma zwrócić uwagę na problemy ludzi starszych. Trzeba mówić o tym, że jest źle i można to zmienić. Ludzie w podeszłym wieku potrzebują opieki zdrowotnej, socjalnej oraz pomocy rodziny. Jeśli zwrócimy uwagę na potrzeby osób starszych, to ich sytuacja może się poprawić” – powiedziała w rozmowie z PAP Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska. Czytaj dalej

Rząd za przepisami dotyczącymi jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych.

Gwarancja wysokiej jakości świadczeń oraz ich kompleksowości – to założenie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Nowela zapewnia także NFZ możliwość aneksowania umów ze świadczeniodawcami. Rada Ministrów przyjęła również projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który zmienia zasady kontroli szpitali i przychodni przez NFZ. Rząd zaakceptował też założenia do kolejnej noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej – dotyczą one m.in. wdrożenia przepisów dyrektywy ws. transgranicznej opieki zdrowotnej. Czytaj dalej

Rząd we wtorek m.in. o noweli dot. świadczeń opieki zdrowotnej.

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada wydzielenie z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poradni przyszpitalnych. Wydzielenie z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poradni przyszpitalnych ma na celu to, by NFZ mógł rozpisywać konkurs na realizację świadczeń w dwóch turach. Czytaj dalej

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych to milionowe oszczędności w budżecie UE.

Wydatki na leki w Europie stanowią trzeci w kolejności największy składnik kosztów w opiece zdrowotnej. Tymczasem połowa pacjentów nie przestrzega zaleceń terapeutycznych, co prowadzi do dodatkowych badań i hospitalizacji. Kwestia ta została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za „światowy problem o ogromnym znaczeniu”. Prace nad europejską polityką na rzecz przestrzegania zaleceń lekarskich koordynują Polacy. 23 czerwca w Londynie eksperci z 10 krajów spotkali się w ramach finansowanego przez Unię Europejską Projektu ABC www.ABCproject.eu i dyskutowali m.in. o barierach w relacji lekarz-pacjent. Pomysłodawcą i dyrektorem naukowym projektu jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, kierownik Pierwszego Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UMŁ). Projekt „Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych” (ABC – Ascertaining Barriers for Compliance) realizuje międzynarodowe konsorcjum, badania obejmą 16 państw Unii Europejskiej. Projekt gromadzi najwybitniejszych europejskich naukowców w dziedzinie przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Czytaj dalej

EIU: Koszty opieki lekarskiej rosną szybciej niż możliwość ich pokrycia.

Koszty opieki zdrowotnej w UE rosną szybciej niż możliwości ich pokrycia z wydatków publicznych – ocenia ośrodek badawczy Economist Intelligence Unit (EIU) w raporcie „The future of healthcare in Europe”. Wśród głównych czynników odpowiedzialnych za rosnące koszty opieki zdrowotnej EIU wymienia starzenie się ludności i wynikające stąd przewlekłe stany chorobowe, wysoki koszt nowych technologii, rosnące oczekiwania pacjentów oraz zobowiązania, które wzięły na siebie rządy w polityce ochrony zdrowia. Kolejnym powodem jest struktura finansowania służby zdrowia nie odpowiadająca dzisiejszym potrzebom. Opublikowany w czwartek raport cytuje ocenę przedstawiciela Banku Światowego, którego zdaniem wydatki na ochronę zdrowia w UE mogą wzrosnąć z 8 proc. PKB w 2000 r. do 14 proc. PKB w 2030 r. i rosnąć dalej. Czytaj dalej

Wyzwania polskiej ochrony zdrowia.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Żyjemy dłużej i częściej cierpimy na choroby przewlekłe. A to oznacza, że koszty związane z leczeniem tych chorób i mniejszą produktywnością osób chorych będą rosły – do takich wniosków doszli eksperci Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, podczas spotkania, które odbyło się 28 września w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jak poinformowała przedstawicielka Grupy Aleksandra Pac, eksperci i ich goście rozmawiali o dostępnych innowacjach medycznych, barierach utrudniających ich wykorzystanie w Polsce i sposobach przełamania tych barier. Ustalili, że konieczne jest takie dostosowanie systemu ochrony zdrowia, by z jednej strony ograniczyć liczbę powikłań i niezdolności do pracy poprzez szerszy dostęp chorych do nowoczesnych, efektywnych metod leczenia, a z drugiej – utrzymać płynność finansową płatnika. Czytaj dalej

Eksperci: Polacy mają słaby dostęp do innowacji w opiece zdrowotnej.

Polscy pacjenci mają słaby dostęp do innowacji w zakresie opieki zdrowotnej, m.in. do leków najnowszej generacji i nowoczesnej aparatury diagnostycznej – ocenili eksperci na konferencji prasowej w Warszawie. Konferencję zorganizowano w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w celu zaprezentowania raportu Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej. W skład tej grupy wchodzą m.in. polscy naukowcy i lekarze. Czytaj dalej