W 2012 r. dalszy spadek umieralności niemowląt w Polsce.

Nadal spada umieralność niemowląt w naszym kraju. W 2012 r. zgodnie z prognozą najprawdopodobniej zmniejszyła się ona do zaledwie 4,6 promili – poinformowano na konferencji „Noworodek i niemowlak 2013”, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie.
Coraz poważniejszym problemem dla opieki neonatologicznej są natomiast wcześniaki – podkreślili uczestniczący w obradach specjaliści. Z danych przedstawionych przez dr Katarzynę Szamotulską z zakładu epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie wynika, że umieralność niemowląt spada u nas nieprzerwanie od lat 90. XX w. W 1999 r. wyniosła ona 8,9 promili i była niższa o prawie 12 punktów niż przed ponad 20 laty. W 2008 r. obniżyła się do 6 promili, a w 2011 r. – do 4,9 promili (czyli około 5 zgonów na 1000 urodzeń). Spadek umieralności niemowląt ma miejsce także w innych krajach postkomunistycznych. Polska wciąż jednak odbiega od Europy Zachodniej, choć ten dystans stale się zmniejsza. W większości krajów zachodnich umieralność niemowląt nie przekracza 3-4 promili. Czytaj dalej