Papież o opiece geriatrycznej: Kościół powinien dawać przykład społeczeństwu, że osoby starsze są niezbędne.

„Kościół w służbie osób chorych w podeszłym wieku. Opieka”. Tak brzmi tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowana przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, która dobiegła końca w Watykanie. Jej uczestnicy – wśród których obok ekspertów i badaczy takich schorzeń byli też sami chorzy – zgromadzili się dziś w Auli Pawła VI na refleksję i modlitwę. Na zakończenie spotkania przybył do nich Papież. Czytaj dalej

Gdzie się podziali geriatrzy?

Aby pracować do 67. roku życia, trzeba mieć kondycję i zdrowie. A w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy zajmujących się osobami w podeszłym wieku. W całym kraju mamy 100 czynnych lekarzy tej specjalności – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. W wielu regionach nie ma żadnego dostępu do takiego specjalisty. Jak podkreśla dziennik, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówił, że zwiększenie liczby geriatrów będzie priorytetem. Powtórzył to też, gdy zapowiadał ogłoszenie listy miejsc rezydenckich dla lekarzy. Czytaj dalej

Prof. Marc Berthel o systemie opieki geriatrycznej we Francji.

Starzenie się społeczeństwa wynika z dwóch czynników: wydłużenia średniej długości życia i zmniejszenia liczby urodzeń. We Francji średnia długość życia wynosi aktualnie 84 lata dla kobiet i 78 dla mężczyzn. Liczba osób w zaawansowanej starości wzrasta bardzo dynamicznie – pisze prof. Marc Berthel z Uniwersytetu w Strasburgu, którego artykuł publikujemy poniżej. System opieki zdrowotnej musi zostać dostosowany do tych demograficznych realiów dwutorowo i zakładać: Dostosowanie całości usług szpitalnych do opieki nad osobą starszą,Utworzenie geriatrycznej drogi pacjenta.Komu trzeba pomóc
Nie wszystkie osoby starsze podlegają opiece geriatrycznej. Rzadko zdarza się, by chorzy w wieku między 60. a 70. rokiem życia byli specjalnie kierowani na oddział geriatryczny. Następnie, jeżeli chodzi o osoby powyżej 75. roku życia, większość pacjentów przyjmowana jest do oddziałów szpitalnych odpowiadających ich głównym schorzeniom. Czytaj dalej