Watykan na forum ONZ: rodzina była pierwsza, społeczeństwo bez rodziny wyniszcza się od środka.

Rodzina jest uprzednia względem wszystkich instytucji społecznych, które to od niej powinny się uczyć i na niej wzorować – przypomniał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. W związku z przypadającym dziś oenzetowskim Dniem Rodziny abp Vincenzo Paglia wziął udział w spotkaniu przygotowanym przez watykańskie przedstawicielstwo przy ONZ. Odniósł się on do tematu tegorocznego Dnia, a mianowicie solidarności międzypokoleniowej. Czytaj dalej

Abp Tomasi na forum ONZ: „inteligentne” maszyny bojowe nie mogą decydować o życiu i śmierci człowieka

Nawet wysoko zaawansowane technicznie maszyny nie mogą na polu walki zastąpić ludzi w podejmowaniu decyzji o życiu i śmierci. Przypomniał o tym przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum ONZ w Genewie. Abp Silvano Tomasi wziął udział w dyskusji na temat autonomicznych systemów uzbrojenia, zorganizowanej w kontekście konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnej (CCW). Czytaj dalej

„Świat zbliża się do ery post-antybiotykowej”.

W przyszłości coraz więcej ludzi będzie umierać na infekcje bakteryjne – ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Przyczyna leży w coraz większej odporności bakterii na działanie antybiotyków. – Bez natychmiastowych i skoordynowanych powszechnych akcji świat zbliża się do ery post-antybiotykowej – ostrzega wicedyrektor WHO Keiji Fukuda.  Ze względu na to, że na całym świecie występuje coraz więcej szczepów bakterii odpornych na działanie antybiotyków, istnieje niebezpieczeństwo, że coraz częściej infekcje bakteryjne u ludzi będą kończyły się zgonem. Dotyczy to także zakażeń bakteryjnych, które można było do tej pory stosunkowo łatwo zwalczać – zaznacza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w Genewie. Obserwowana od lat coraz wyższa odporność bakterii na działanie antybiotyków „jest obecnie jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia” – stwierdza pierwszy globalny raport na ten temat. Czytaj dalej

Watykański przedstawiciel w ONZ: broń atomowa wciąż zagrożeniem dla świata.

Traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej wszedł w życie przed 44 laty, a zimna wojna zakończyła się ćwierć wieku temu. Mimo to jednak istnieje na świecie nadal ok. 17 tys. głowic nuklearnych, a plany modernizacyjne przewidują, że broń atomowa wchodzić będzie w skład arsenałów wojskowych jeszcze w drugiej połowie XXI wieku. To wszystko podważa podstawowe założenia traktatu o nierozprzestrzenianiu takiej broni – powiedział wczoraj na forum ONZ w Nowym Jorku przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Ten międzynarodowy dokument podpisało już większość państw świata, ale nadal nie wszystkie. Czytaj dalej

Watykan w ONZ bije na alarm: świat się starzeje, trzeba wspierać rodziny i rozrodczość.

W co najmniej 80 krajach świata współczynnik dzietności nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Te dane są alarmujące, trzeba wspierać rodziny i rozrodczość – powiedział na forum oenzetowskiej Komisji ds. Ludności i Rozwoju watykański dyplomata. Powołując się na raport sekretarza generalnego ONZ, abp Francis Chullikatt przypomniał, że w większości krajów rozwiniętych spada liczba osób czynnych zawodowo w przeliczeniu na jednego starca. Oznacza to, że coraz trudniej będzie zapewnić osobom w podeszłym wieku niezbędną opiekę i że będzie to wymagało poważnych obciążeń fiskalnych. Zdaniem Stolicy Apostolskiej jedynym sposobem na rozwiązanie problemu starzejącego się społeczeństwa jest wspieranie życia rodzinnego i rozrodczości. Czytaj dalej

Rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła.

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.
Pomysł Międzynarodowego Roku Światła 2015 został zaproponowany przez konsorcjum wielu naukowych instytucji i organizacji, we współpracy z UNESCO. Światło jest związane z wieloma dziedzinami nauki i techniki, a w szczególności z fizyką i astronomią. Czytaj dalej

„NYT” po szczycie w Warszawie: Postęp w walce z ociepleniem.

Dwutygodniowy szczyt ONZ ws. klimatu zakończył się kilkoma porozumieniami, które pozwalają utrzymać nadzieję, że dzięki światowym wysiłkom uda się stawić czoło zgubnemu wzrostowi temperatury – pisze „New York Times”, podsumowując szczyt COP19 w Warszawie. Osiągnięte „w ostatniej chwili” porozumienia na zakończonym w sobotę szczycie „posuwają do przodu wysiłki na rzecz walki z ociepleniem klimatu” – ocenia dziennik w korespondencji z Warszawy. Czytaj dalej

ONZ: Miliard ludzi jest dotkniętych jakimś rodzajem niepełnosprawności.

Około miliarda ludzi na Ziemi dotkniętych jest jakimś rodzajem niepełnosprawności; stanowi to 15 proc. mieszkańców planety – informuje wyspecjalizowane biuro ONZ, podkreślając, że są oni szczególnie zagrożeni w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof. Dane te biuro Międzynarodowej Strategii ds. Redukcji Zagrożeń Naturalnych (UNISDR) uzyskało na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 5 450 osób z jakimś rodzajem niepełnosprawności i ogłosiło je w czwartek z okazji obchodzonego na świecie 13 października Międzynarodowego Dnia Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych. Czytaj dalej

ONZ/ 12 proc. światowej populacji cierpi z powodu głodu.

Z najnowszego raportu ONZ wynika, że jedna na osiem osób cierpi na chroniczne niedożywienie. Z opublikowanego we wtorek dokumentu wynika, że poziom głodu w ostatnich latach spada, jednak nie tak szybko jak zakładali przedstawiciele oenzetowskiej agencji ds. żywności. Z informacji opublikowanych w najnowszym raporcie Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że w latach 2011-2013 842 miliony ludzi cierpiały z powodu głodu. Liczba ta stanowi 12 proc. całej populacji. Czytaj dalej

ONZ: wciąż za dużo dzieci umiera z powodu chorób, którym można zapobiec.

Codziennie na świecie umiera 19 tys. dzieci poniżej 5. roku życia na skutek chorób, którym można zapobiec – podkreślił w poniedziałek sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun otwierając doroczne obrady Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ. Szef ONZ wezwał państwa do intensywniejszych działań na rzecz walki z ubóstwem i ostrzegł, że wiele krajów nie będzie w stanie dotrzymać zobowiązań zawartych w Milenijnych Celach Rozwoju z 2000, takich jak ograniczenie do 2015 roku śmiertelności dzieci o dwie trzecie oraz śmiertelności poporodowej kobiet o trzy czwarte. Czytaj dalej

Watykański obserwator w ONZ o ochronie zdrowia i sytuacji demograficznej.

„Każdego dnia 19 tys. dzieci poniżej piątego roku życia umiera z przyczyn, którym dałoby się zapobiec. Jeszcze bardziej tragiczną czyni tę sytuację fakt, że społeczność międzynarodowa ma środki finansowe i techniczne, by uratować miliony ludzkich istnień. Jedyne, co powstrzymuje nas od przyjęcia globalnego zobowiązania do zapewnienia powszechnego dostępu do podstawowych leków i technologii, jest nieokiełznana chciwość”. Takich słów użył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na czwartej sesji grupy roboczej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju. Tym razem spotkanie dotyczyło kwestii ochrony zdrowia i problemów demograficznych. Czytaj dalej

Watykański przedstawiciel na forum ONZ w Genewie: w najmniej rozwiniętych krajach świata ludzie nadal ubożeją

Ochrony prywatnych praw wynalazców nie można stawiać wyżej od potrzeb społeczeństwa, zwłaszcza krajów najuboższych. Zwrócił na to uwagę w Genewie stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tamtejszych urzędach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych. Abp Silvano Tomasi wypowiedział się wczoraj w Światowej Organizacji Handlu na zebraniu Rady ds. Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Ta własność to takie dobra, jak prawa autorskie, patenty czy znaki towarowe. Czytaj dalej

Papież Franciszek- wypowiedź z okazji Światowego Dnia Środowiska ogłoszonego przez ONZ.

Audiencja ogólna: nie jesteśmy odpadkami; to my mamy rządzić stworzeniem, a nie pieniądz. Obchodzony dzisiaj z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Środowiska był dla Papieża Franciszka punktem wyjścia do katechezy podczas audiencji ogólnej. Ojciec Święty przypomniał biblijne podstawy zobowiązań człowieka w odniesieniu do dzieła stworzenia, a także niebezpieczeństwa, jakie wynikają z lekceważenia tej misji. W ten sposób streszczono papieską katechezę po polsku: Czytaj dalej

FAO: 2 mld ludzi jest niedożywionych, 1,4 mld ma nadwagę, a 500 mln jest otyłych.

870 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, a dwa miliardy jest niedożywionych – podała we wtorek Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w raporcie. Odnotowano w nim, że 1,4 miliarda osób ma nadwagę, a 500 mln jest otyłych. W dorocznym raporcie ogłoszonym w siedzibie FAO w Rzymie mowa jest o ogromnych kosztach społecznych i ekonomicznych głodu, niedożywienia, a także niewłaściwego odżywiania na świecie. Koszty te oszacowano na 3,5 tryliona dolarów (w tym około 2 trylionów to skutki niedożywienia), co stanowi 5 procent globalnego PKB. To 500 dolarów na osobę – wynika z obliczeń. Czytaj dalej

Abp Chullikatt na formu ONZ: wstyd, że tylu ludzi nadal cierpi chroniczny głód.

„Blisko miliard naszych braci idzie codziennie spać o głodzie” – przypomniał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Abp Francis Chullikatt mówił tam 23 maja na trzeciej sesji grupy roboczej nt. zrównoważonego rozwoju o pilnej potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Nazwał skandalem naszych czasów utrzymywanie się w wielu krajach głodu i niedożywienia, co powoduje każdego roku więcej ofiar, niż AIDS, malaria i gruźlica razem wzięte. Czytaj dalej

ONZ: Nawet 250 tysięcy osób umiera co roku z powodu narkotyków.

Nawet 250 tys. osób umiera co roku z powodu narkotyków, przede wszystkim na skutek przedawkowania opiatów – wynika z raportu Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), cytowanego w poniedziałek przez hiszpański dziennik „El Pais”. Jak podaje raport, w 2010 roku 153-300 milionów osób w wieku od 15 do 64 lat korzystało z narkotyków. Liczbę regularnie zażywających kokainę albo pochodne opium szacuje się na 15,5-38,6 miliona. „Biorąc pod uwagę liczbę zgonów, infekcji HIV, popularność narkotyków stosowanych dożylnie oraz zapotrzebowanie na leczenie, opiaty powodują największe szkody” – podaje w raporcie UNODC. Czytaj dalej

W Pakistanie zabito sześciu pracowników z programu szczepień przeciw polio.

Nieznani sprawcy zabili we wtorek sześcioro pracowników uczestniczących w rządowym programie szczepień przeciwko polio w dwóch miastach w Pakistanie – poinformowały władze. W przeszłości podobnym akcjom zdrowotnym sprzeciwiali się talibowie.
Pięcioro pracowników – w tym cztery kobiety i mężczyzna – zostało zastrzelonych w trzech dobrze skoordynowanych i przeprowadzonych jednocześnie atakach w największym mieście Pakistanu, Karaczi – poinformował minister zdrowia prowincji Sindh, Sagheer Ahmed. Ranny został jeden mężczyzna. Również we wtorek z rąk nieznanych sprawców zginęła kobieta pracująca przy rządowym programie szczepień w wiosce niedaleko miasta Peszawar, na północnym zachodzie kraju – podał przedstawiciel władz prowincji Chajber Pachtunchwa, Janbaz Afridi. Czytaj dalej

Ekolodzy o konferencji w Dausze: klimat nadal zagrożony.

Porozumienie osiągnięte podczas konferencji klimatycznej ONZ niewiele zmienia, a klimat jest nadal zagrożony – twierdzi Koalicja Klimatyczna.
Delegacje ok. 200 państw uzgodniły w sobotę na zakończenie konferencji klimatycznej ONZ w Dausze przedłużenie obowiązywania Protokołu z Kioto do 2020 r. Protokół ten, który obliguje sygnatariuszy do stopniowego ograniczania emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, miał wygasnąć z końcem 2012 roku.
Rzeczniczka Koalicji Klimatycznej Anna Budzyńska, komentując efekty spotkania w stolicy Kataru podkreśliła, że „były to trudne rozmowy, ale klimat jest nadal zagrożony”. „Kioto przetrwało, ale niestety zamiast zyskać na sile, wejdzie w drugi, aż ośmioletni okres rozliczeniowy (…) z niskimi celami, słabymi zasadami i nadmiarem uprawnień (do emisji CO2 – PAP) oraz jedynie obietnicą zwiększenia ambicji” – dodała w oświadczeniu przesłanym PAP. Jej zdaniem w Dausze państwa nie podjęły znaczących decyzji co do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nie porozumiały się także co do finansowania starań redukcyjnych państw biednych i rozwijających się. „Nie ma 100 miliardów dolarów rocznie do 2020 roku, które pomogłyby najbiedniejszym krajom radzić sobie ze skutkami zmian klimatu” – zaznaczyła. Czytaj dalej