Okrągły stół ws. niepełnosprawnych: powołano m.in. podzespół ds. zdrowia.

Zakończył się obradujący w środę w ministerstwie pracy okrągły stół ws. wsparcia osób niepełnosprawnych. Powołano pięć podzespołów, które zajmą się konkretnymi zagadnieniami. Wśród nich jest podzespół ds. zdrowia i rehabilitacji. Pierwsze spotkania podzespołów zaplanowano od 12 do 14 maja. Podział na pięć podzespołów do spraw: orzecznictwa, zdrowia i rehabilitacji, aktywizacji i opieki instytucjonalnej, dzieci i młodzieży, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zaproponował minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Czytaj dalej