EM Powódź! Na ratunek Powodzianom i gospodarstwom przychodzi Technologia Efektywnych Mikroorganizmów!

W raz z wiosną tego roku mieszkańców naszego kraju dotknęła tragedia powodzi. Zalanych i zniszczonych zostało tysiące gospodarstw, setki tysięcy hektarów pól uprawnych. Dla poszkodowanych w powodzi straty materialne w postaci uszkodzonych domów to nie wszystko. Zalane pola nie przyniosą plonów w tym roku i jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania rekultywacyjne, ziemia nie będzie plonować przez kolejne lata. Osady niesione przez wody powodziowe zanieczyściły wszystko, co spotkały na swej drodze. Po zejściu wody zapanował wielki odór, i pojawiło się ogromne zagrożenie epidemiologiczne. Zniszczone domy zagrożone są inwazją grzybów ściennych, wszechobecna gnijąca materia organiczna jest przyczyną nieznośnego smrodu, jaki unosi się nad zalanymi miejscowościami. Czytaj dalej

Wiosna tuż, tuż….Ziemia oczekuje na „Efektywne Mikroorganizmy”! Dlaczego?

Czym są Efektywne Mikroorganizmy?? Zjawisko EM? można definiować na dwa sposoby: Jako występującą w przyrodzie różnorodność efektywnych mikroorganizmów kształtujących naturalną równowagę biologiczną ekosystemów. Lub jako czynnik przywracający tą naturalną równowagę w ekosystemach które zostały naruszone działalnością człowieka. EM? to kompozycja kultur bakteryjnych, wprowadzana do agro lub eko- systemu w celu przyspieszenia jego biologicznej regeneracji np. procesów próchnicotwórczych w glebie. Gdzie narodziła się Technologia EM?? Czytaj dalej

W Japonii liczba 100-latków przekroczyła 40 tysięcy.

Liczba stuletnich osób w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 40 tysięcy i wynosi blisko 40,4 tys. – wynika z opublikowanych w piątek danych japońskiego ministerstwa zdrowia. To o ponad 4 tys. więcej niż w zeszłym roku i dwukrotnie więcej niż sześć lat temu. Blisko 87 procent (35 tys.) tak wiekowych osób to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat i mieszka na Okinawie, gdzie stulatków jest proporcjonalnie dwa razy więcej niż na całym archipelagu. Zdrowe odżywianie się, którego podstawą są jarzyny, i łagodny klimat są od dawna uważane za czynniki sprzyjające długowieczności mieszkańców Okinawy. Czytaj dalej