Papieska solidarność z niepełnosprawnymi.

Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął włoską deputowaną Ileanę Argentin. Ta działaczka Partii Demokratycznej jest również przewodniczącą Włoskiej Unii Walki z Dystrofią Mięśniową, sama cierpiąc na rdzeniowy zanik mięśni. Poruszająca się na wózku inwalidzkim parlamentarzystka poprosiła Franciszka o audiencję, by porozmawiać z nim o problemach niepełnosprawności. Czytaj dalej

Chore dzieci z Wrocławia u Ojca Świętego!

„Dziękuję za tę wizytę i za waszą modlitwę w intencji Kościoła. Dajecie tak dużo dobra Kościołowi waszymi cierpieniami, których nie da się wytłumaczyć. Ale Bóg zna wszystko, również wasze modlitwy”. Tymi słowami Papież Franciszek powitał w Watykanie dzieci i młodzież z Wrocławia, cierpiących na białaczkę i różnego typu nowotwory. W spotkaniu z Papieżem uczestniczyło 26 pacjentów oraz ich opiekunowie i lekarze, w tym prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu i mec. Krzysztof Bramorski, organizator pilegrzymki. Było to już czwarte spotkanie chorych dzieci z papieżem przez nią zorganizowane. W poprzednich uczestniczyli Jan Paweł II i Benedykt XVI. Czytaj dalej

Nowy lek – Miserikordyna: dobrze robi na serce, duszę i na całe życie.

Boże miłosierdzie powróciło jeszcze w papieskich słowach po odmówieniu modlitwy Anioł Pański. Franciszek zachęcił do kontynuowania kończącego się Roku Wiary, stosując specjalny środek medyczny: granulki dosercowe. Czytaj dalej

Franciszek na Światowy Dzień Żywności: Miliony głodujących, w tym dzieci, to skandal.

Na audiencji ogólnej Franciszek wspomniał również obchodzony dziś przez ONZ Światowy Dzień Żywności. Z okazji tego Dnia, poświęconego tym razem zdrowym systemom żywności, wystosował też specjalne orędzie. Odczytał je w rzymskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) abp Luigi Travaglino, który reprezentuje tam Stolicę Apostolską. Światowy Dzień Żywności przypomina nam, że jedno z najpoważniejszych wyzwań ludzkości to miliony głodujących i niedożywionych, w tym bardzo liczne dzieci. Zwraca na to uwagę Papież w przesłaniu do FAO, stwierdzając, że głód i niedożywienie na świecie to skandal. Problem ten powinien poruszyć nasze sumienie osobiste i społeczne. Franciszek wskazuje na potrzebę sprawiedliwego i trwałego rozwiązania, tak by już nikt nie był zmuszony do opuszczenia własnej ziemi i środowiska kulturowego z braku środków do życia. Czytaj dalej

Nota Kongregacji Nauki Wiary o banalizacji seksu: błędne interpretowanie słów Papieża o prezerwatywach.

W związku z niewłaściwymi interpretacjami pewnych słów Benedykta XVI z jego wywiadu-rzeki ?Światło świata? Kongregacja Nauki Wiary wydała notę o banalizacji seksualności. Myśl Papieża wypaczono, co wyraźnie widać, gdy czyta się w całości rozdziały wzmiankujące ludzką seksualność. Słowa Ojca Świętego bynajmniej nie są sprzeczne z tradycją moralną Kościoła i nie zrywają z jego dotychczasowym nauczaniem o antykoncepcji czy postępowaniem w walce z AIDS. W rzeczywistości wypowiedź Benedykta XVI nie dotyczy moralności małżeńskiej ani antykoncepcji i nie zmienia w niczym doktryny moralnej czy praktyki duszpasterskiej Kościoła. Z jego słów wcale nie można wnioskować, że wolno używać prezerwatywy w celu zapobiegania ciąży. Chodzi mu wyłącznie o prostytucję, którą zgodnie z tradycją, zresztą nie tylko chrześcijańską, uważa on za poważne wykroczenie moralne. Czytaj dalej

Watykan: ?Nobel z teologii? ? ambitne plany Fundacji J. Ratzingera!

Będzie Nobel z teologii. Chce go przyznawać nowo powstała Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera ? Benedykta XVI. Dziś zaprezentowano program jej działalności. Coroczna Nagroda Ratzingera, która w przyszłości ma dorównać prestiżowi nagród Nobla, to tylko jedna z kilku dziedzin działalności fundacji. W pierwszym rzędzie ma ona wspierać pracę naukową nad myślą obecnego Papieża. Będzie też organizować kongresy na wysokim poziomie naukowym i kulturalnym. Szczegóły działalności można znaleźć na internetowej stronie fundacji pod adresem: fondazioneratzinger.va.
Fundację założył sam Ojciec Święty. Odpowiedział w ten sposób na kierowane już od dawna pod jego adresem prośby. Jak powiedział w czasie prezentacji jej prezes, a zarazem szef watykańskiego wydawnictwa, ks. Giuseppe Antonio Scotti, faktycznym celem fundacji jest rehabilitacja i odnowa współczesnej teologii w duchu Josepha Ratzingra. Chodzi tu przede wszystkim o nadanie jej bardziej teocentrycznego charakteru. Czytaj dalej

Papież o Requiem Verdiego: od tragizmu śmierci do nadziei.

Msza Requiem Giuseppe Verdiego ?jawi się jako wielkie wołanie do Boga w wysiłku, by przezwyciężyć krzyk rozpaczy wobec śmierci i odnaleźć oddech życia, przechodzący w cichą, przejmującą modlitwę?. Tak Ojciec Święty scharakteryzował to dzieło XIX-wiecznego włoskiego kompozytora po wysłuchaniu go w Auli Pawła VI. Koncert w wykonaniu bawarskiego chóru Chorgemeinschaft Neubeuern i orkiestry Klangverwaltung z Monachium ofiarował Papieżowi niemiecki dyrygent i kompozytor Enoch zu Guttenberg. Wśród słuchaczy byli uczestnicy obecnego Synodu Biskupów, a także grupa ubogich, którymi opiekuje się Caritas diecezji rzymskiej. Czytaj dalej

Muzyka Mozarta świadectwem jego żywej wiary- wypowiedź Papieża Benedykta XVI.

?W Requiem Mozarta doskonale wyraża się wiara, która dobrze zna tragizm ludzkiej egzystencji i nie przemilcza jego dramatycznych aspektów. I dlatego jest to wyraz wiary typowo chrześcijańskiej, świadomej, że całe życie człowieka oświeca Boża miłość? ? powiedział Benedykt XVI na zakończenie koncertu, jaki ofiarowała mu Papieska Akademia Nauk wraz z włoskim regionem Piemontu. W programie znalazło się ostatnie dzieło Mozarta, czyli Msza Requiem d-moll. Czytaj dalej

Papież do artystów: piękno zbliża człowieka do Boga!

Nie lękajcie się konfrontacji z pierwszym i ostatecznym źródłem piękna. Wiara w żaden sposób nie umniejsza waszego geniuszu, waszej sztuki, wręcz przeciwnie, wynosi ją i ożywia, daje jej odwagę wykraczać ku Absolutowi ? powiedział Papież w Kaplicy Sykstyńskiej do artystów całego świata. Benedykt XVI zaprosił 21 listopada do Watykanu najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin sztuki. Wśród ponad 250 twórców było dwóch Polaków: Krzysztof Zanussi i Igor Mitoraj. Inny polski artysta pojawił się w papieskim przemówieniu. Benedykt XVI zacytował bowiem znane słowa Norwida:
?Bo piękno na to jest by zachwycało
Do pracy ? praca, by się zmartwychwstało?. Czytaj dalej

Znaczenie fresków Michała Anioła.

Kaplica Paulińska w pałacu apostolskim na Watykanie ponownie stała się miejscem kultu. Z okazji ukończenia prac restauratorskich Benedykt XVI przewodniczył w niej 4 lipca nieszporom. Cappella Paolina, sąsiadująca z Kaplicą Sykstyńską, jest miejscem modlitwy Papieża i jego współpracowników, zwłaszcza adoracji eucharystycznej. Do głębokiego przesłania znajdujących się tam malowideł Ojciec Święty nawiązał w homilii. W Kaplicy Paulińskiej są dwa ostatnie freski Michała Anioła, wykonane przez niego w latach 1534-1550, już u schyłku życia. Czytaj dalej