Poczucie humoru może uczynić dziecko ofiarą przemocy w szkole.

Masochistyczny styl poczucia humoru naraża ucznia na fizyczną i psychiczną przemoc ze strony rówieśników – wynika z badań opublikowanych na stronie internetowej Keele University. Naukowcy z brytyjskich uczelni (Keele University, University of Strathclyde i Oxford Brookes University) na podstawie dwuletnich badań z udziałem dzieci w wieku 11-13 lat doszli do wniosku, że uczniowie, którzy stosują masochistyczny rodzaj humoru, polegający na słownym uwłaczaniu samemu sobie i zachowaniu prowadzącym do kompromitowania się w oczach innych w celu nawiązania bliższej relacji z drugim człowiekiem, znacznie częściej stają się ofiarami przemocy w szkole niż osoby, które preferują odmienne, pozytywnie nacechowane style poczucia humoru (humor adaptacyjny i afiliacyjny). Czytaj dalej