Miód z M&M’sami.

Ku swojemu zaskoczeniu pszczelarze z okolic Ribeauville w Pikardii zauważyli, że ich pszczoły produkują miód w niezwykłych kolorach: niebieskim, mlecznobrązowym i zielonym. Po przeprowadzeniu krótkiego śledztwa doszli do wniosku, że przyczyną może być pociąg owadów do słodkich odpadów po produkcji draży M&M’s, które trafiają do pobliskiej biogazowni.
Właściciele uli od sierpnia widywali pszczoły, wracające skądś z koszyczkami wypełnionymi niezidentyfikowaną kolorową substancją.
Przedstawiciele operatora zakładu, firmy Agrivalor, wyrazili swoje ubolewanie (barwnego miodu raczej nie uda się sprzedać) i zapewnili, że wdrożono procedury gwarantujące, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Pojemniki zostały wyczyszczone, a kolejne partie odpadów będą przechowywane w zadaszonej hali w hermetycznych kontenerach. Odkryliśmy problem w tym samym czasie co pszczelarze – zapewnia jeden z menedżerów Philippe Meinrad. Czytaj dalej

Stało się. Komisja Europjska chce od nas 67 tys. euro dziennie za odpady.

Komisja Europejska zwróciła się w czwartek do Trybunału UE o nałożenie kary finansowej na Polskę w wysokości 67 tys. euro dziennie za brak wdrożenia unijnych przepisów dotyczących zarządzania odpadami. Termin wdrożenia dyrektywy minął w grudniu 2010 r. Oprócz Polski, Komisja Europejska postanowiła ukarać także trzy inne kraje: Węgry, Słowację i Bułgarię w związku z niedotrzymaniem wyznaczonego na grudzień 2010 roku terminu transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Na wniosek komisarza ds. środowiska Janeza Potocznika KE zwróciła się do Trybunału o nałożenie kar finansowych na te cztery kraje w wysokości: 67 tys. 314 euro dziennie w przypadku Polski; 27 tys. 316 euro dziennie w przypadku Węgier; 15 tys. 220 euro dziennie dla Bułgarii oraz 17 tys. 136 euro dziennie dla Słowacji.
Kary te – informuje KE w komunikacie – uwzględniają wagę i czas trwania uchybienia zobowiązaniom. Składają się one z karnych stawek dziennych, które mają być wypłacane począwszy od dnia wydania przez Trybunał wyroku (o ile do tego czasu państwa te nie dostosują się do przepisów UE), aż do zakończenia pełnego wdrożenia unijnego prawa.

KE otworzyła procedurę o naruszenie unijnego prawa wobec Polski już 27 stycznia 2011 roku; potem wzywała rząd do nadrobienia zaległości 16 czerwca 2011 roku.

W uzasadnieniu swej decyzji KE wskazuje, że ilość odpadów wytwarzanych w UE stale rośnie i wynosi rocznie 3 mld ton, „co ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i prowadzi do poważnych problemów w zakresie środowiska naturalnego”. Natomiast lepsze gospodarowanie odpadami „ma znaczny potencjał gospodarczy: wdrożenie prawodawstwa przyczyni się do obniżenia kosztów i do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze odpadów”.

Dyrektywa UE z 2008 roku sprawie odpadów ustanawia ramy prawne dla przetwarzania odpadów w UE, wyznaczając krajom odpowiednie cele i wprowadzając zasadę: „zanieczyszczający płaci”. W myśl dyrektywy państwa UE „powinny nadać priorytetowe znaczenie zapobieganiu, a także ponownemu użyciu, recyklingowi i innym formom odzyskiwania odpadów, natomiast jak najbardziej ograniczyć trwałe składowanie odpadów”.

Ekopasja – nowoczesna ekologia!

?Mój świat na nowo” to przewodnie hasło portalu www.ekopasja.pl.
Pomimo tego, co sugeruje nazwa ?ekopasja”, projekt wykracza daleko poza popularnie rozumianą problematykę ekologiczną obejmując pięć obszarów tematycznych:
Reklama – wpływ marketingu komercyjnego na konsumpcyjny styl życia.
Zakupy – wpływ wyborów konsumenckich na środowisko.
Dom – wpływ gospodarstwa domowego na środowisko naturalne.
Odpady – gospodarka odpadami w domu i w gminie.
Aktywizacje – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Każdy z tych tematów rozpatrywany jest w kontekście naszych codziennych zachowań, nawyków, postaw. Czytaj dalej

Raport ONZ: Więcej ludzi umiera z powodu brudnej wody niż wojen.

Każdego roku więcej ludzi umiera z powodu zanieczyszczonej wody niż w wyniku różnego rodzaju przemocy, w tym wojen – głosi opublikowany w poniedziałek, w Światowym Dniu Wody, raport ONZ o wodzie pitnej. Według przygotowanego przez oenzetowski Program Środowiskowy (UNPE) raportu „Chora woda” 3,7 proc. wszystkich zgonów na świecie związanych jest z chorobami powiązanymi z jakością wody, co przekłada się na miliony ofiar. Ponad połowę łóżek szpitalnych na świecie zajmują chorzy cierpiący na takie choroby. „Jeśli nie będziemy potrafili poradzić sobie z naszymi odpadami będzie to oznaczało, że na choroby związane z jakością wody umrze coraz więcej ludzi” – uważa dyrektor UNPE Achim Steiner. Czytaj dalej

Fundacja Ekologiczna Arka zaprasza Gminy do współpracy dotyczącej promocji selektywnej gospodarki odpadami!

Fundacja Ekologiczna Arka rozpoczyna nowy program dotyczący promocji selektywnej gospodarki odpadami. Program jest adresowany w szczególności do gmin. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych warunków udziału w programie. Zapraszamy do współpracy….. Czytaj dalej

Sposób na atomowe odpady.

Fizycy z University of Texas w Austin opracowali nowy model reaktora jądrowego, który, gdy cały system zostanie już dopracowany, może znakomicie zredukować ilość odpadów powstających w elektrowniach atomowych. Mike Kotschenreuther, badacz a uniwersyteckiego Institute for Fusion Studies (IFS) i Wydziału Fizyki, mówi: Opracowaliśmy niedrogi sposób na wykorzystanie fuzji jądrowej do niszczenia odpadów powstałych podczas reakcji rozszczepiania. Czytaj dalej