Rząd zajmie się projektem dotyczącym konsultantów medycznych.

Lekarze, którzy będą chcieli zostać konsultantami krajowymi lub wojewódzkimi, będą składali oświadczenie ujawniające wszelkie związki z koncernami farmaceutycznymi – zakłada projekt noweli o konsultantach w ochronie zdrowia, którym we wtorek zajmie się rząd. Projekt, który przygotowało ministerstwo zdrowia, zakłada, że konsultantem medycznym może być specjalista z określonej dziedziny ochrony zdrowia, który „daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonania zawodu konsultanta”. Właśnie wątpliwości co do bezstronności konsultantów, wykonujących swoje obowiązki na podstawie dotychczasowych przepisów, były jedną z przesłanek nowelizacji. W projekcie zapisano bowiem, że kandydaci na konsultantów, rekomendowani przez ogólnopolskie samorządy zawodowe, będą musieli przed nominacją złożyć oświadczenie, czy w ich przypadku nie zachodzi konflikt interesów. Oświadczenie to jest najważniejszą nowością, wprowadzaną w projekcie nowelizacji. Czytaj dalej

W 2017 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Podmioty medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej od sierpnia 2017 r., a nie od sierpnia br. – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Stosowny projekt nowelizacji został przygotowany przez grupę posłów. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia; zakłada on także wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, e-recept i e-skierowań. Dzięki prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pacjenci otrzymają możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty. Pacjent będzie mógł w domu zalogować się i sprawdzić zalecania lekarskie z ostatniej wizyty. Czytaj dalej

Kongres: prywatne szpitale wpływają na lepszą jakość w ochronie zdrowia.

Prywatne szpitale wpływają na podnoszenie jakości i standardów w leczeniu szpitalnym w sektorze publicznym, są ważnym partnerem publicznej ochrony zdrowia w Polsce – przekonywali uczestnicy wtorkowego IV Kongresu Szpitali Prywatnych. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych (OSSP) Andrzej Sokołowski podkreślał, że opinia o szpitalach prywatnych, jako placówkach nastawionych tylko na zysk jest krzywdząca. „Szpitale prywatne to placówki innowacyjne, które mogą wspierać publiczny system. Jesteśmy gotowi do współpracy, ale potrzebujemy mniej podejrzliwości, a więcej zaufania” – zaznaczył. Czytaj dalej

RPD: żadne dziecko nie powinno zgubić się w systemie ochrony zdrowia.

Potrzebujemy uporządkowanego przepływu informacji o dziecku pomiędzy placówkami ochrony zdrowia; żadne dziecko nie powinno zgubić się w tym systemie – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który wystosował w tej sprawie pisma do resortu zdrowia oraz MPiPS. Zdaniem RPD szpital, w którym urodziło się dziecko, powinien przekazywać informację o tym fakcie do placówki sprawującej podstawową opieką zdrowotną nad jego matką; dzięki temu lekarz POZ miałby możliwość sprawdzenia, czy nowo narodzone dziecko zostało objęte opieką zdrowotną. Czytaj dalej

Eksperci: polityka zdrowotna musi uwzględniać starzenie się społeczeństwa.

Polityka ochrony zdrowia musi uwzględniać szybkie starzenie się społeczeństwa i potrzeby zdrowotne seniorów – przekonywali uczestnicy piątkowego Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” w Warszawie. Konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego prof. Bolesław Samoliński podkreślał podczas debaty, że zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa to zagrożenie i wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale także dla całej gospodarki. Czytaj dalej

BCC: Polska przedłuża wdrażanie unijnego prawa dot. ochrony zdrowia.

Polska przedłuża wdrażanie unijnego prawa w obszarze ochrony zdrowia; chodzi m.in. o regulacje ws. transgranicznej opieki zdrowotnej oraz in vitro – zwraca uwagę BCC. Przypomina, że naszemu krajowi mogą za to grozić sankcje przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Lista zarzutów Komisji Europejskiej wobec Polski „nie jest krótka”, a część z nich została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE – napisał Business Centre Club (BCC) w informacji przesłanej we wtorek PAP. Czytaj dalej

Raport Instytutu Ochrony Zdrowia: zdrowie powinno być priorytetem państwa.

Zdrowie powinno być priorytetem politycznym państwa – podkreślił w zaprezentowanym w czwartek raporcie Instytut Ochrony Zdrowia. Kolejne zalecenia raportu to m.in.: podniesienie efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz ponadresortowe podejście do zdrowia. Raport „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje” został przygotowany przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z gronem ekspertów oraz polityków różnych opcji. Czytaj dalej

Śląski klaster promuje nowoczesne technologie w ochronie zdrowia.

Internetowa rejestracja pacjentów w przychodni, możliwość rozmowy ze specjalistą przez internet czy system pozwalający lekarzowi na szybki dobór odpowiedniego leku – to niektóre rozwiązania, promowane w służbie zdrowia przez Śląski Klaster Multimedialny. O nowoczesnych technologiach, pomocnych zarówno lekarzom, jak i pacjentom, dyskutowano podczas środowej konferencji w Katowicach. Zorganizował ją działający w Rudzie Śląskiej HUB CLUB Śląski Klaster ICT i Multimediów. Skupia on m.in. firmy wyspecjalizowane w rozwiązaniach informatycznych, placówki naukowe i instytucje wspierające biznes. Czytaj dalej

Cukrzyca – konieczne międzysektorowe działania polityczne w UE.

„Bez wątpienia cukrzyca osiągnęła rozmiary epidemii w Unii Europejskiej i poza jej granicami. W 2012 r. blisko 32 miliony osób w UE chorowało na cukrzycę. Państwa członkowskie przeznaczają średnio 10% swoich wydatków w dziedzinie opieki zdrowotnej na leczenie cukrzycy i jej powikłań. W niektórych państwach udział tych wydatków dochodzi do 20%” – stwierdził Joao Manuel Valente Nabais, prezes IDF Europe (Regionu Europejskiego Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej). Czytaj dalej

Sejmowa komisja zdrowia za projektem budżetu na 2014 r.

Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2014 w części „zdrowie”. Większość zadań w ochronie zdrowia będzie finansowana na poziomie roku bieżącego lub wyższym. Jak powiedział podczas wtorkowego posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Cezary Rzemek, w budżecie państwa na rok 2014 na ochronę zdrowia zaplanowane zostały wydatki na poziomie 7 mld 301 mln zł. Łącznie z rezerwami celowymi jest to 7 mld 706 mln zł. Kwota ta jest o 1,9 proc. wyższa niż w budżecie na ten rok. Czytaj dalej

Minister Zdrowia odpowiedział na postulaty związków zawodowych.

Nakłady na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć, gdy poprawi się sytuacja na rynku pracy; nie ma przesłanek do ograniczania samorządów w zbywaniu udziałów przekształconych szpitali – napisał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w odpowiedzi na związkowe postulaty. Trzy centrale związkowe podczas wrześniowego protestu skierowały postulaty do ośmiu ministerstw: skarbu, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zdrowia, pracy, edukacji narodowej i spraw wewnętrznych. Na stronach internetowych OPZZ opublikowano odpowiedzi tych resortów. Czytaj dalej

Fundacja Lesława A.Pagi szuka nowych liderów w sektorze ochrony zdrowia.

Fundacja im. Lesława A. Pagi zainaugurowała pierwszą edycję projektu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia”. Uroczystość odbyła się przy współudziale ekspertów, którzy rozmawiali o problemach polskiego sektora ochrony zdrowia. Współorganizatorem projektu jest Giełda Papierów Wartościowych, a Polska Agencja Prasowa patronem medialnym. W debacie przeprowadzonej podczas inauguracji projektu udział wzięli Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, Cezary Rzemek, wiceminister zdrowia, prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Marek Wójcik, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich i Adam Rozwadowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Czytaj dalej

Lekarze zaniepokojeni zmniejszeniem środków na ochronę zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska jest zaniepokojona cięciami budżetowymi dot. ochrony zdrowia. NRL uważa, że w Polsce konieczne jest zwiększenie puli pieniędzy na ten cel, a nie jej ograniczanie. Zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia o ponad 80 mln zł zakłada projekt nowelizacji ustawy budżetowej, który w czwartek wieczorem pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja zdrowia. Po dokonaniu cięć z budżetu państwa na ochronę zdrowia będzie przeznaczonych ponad 3,7 mld zł.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w liście do sejmowej komisji zdrowia wyraził w imieniu samorządu lekarskiego zaniepokojenie planowanymi ograniczeniami wydatków na ochronę zdrowia. Czytaj dalej

Ruszył Zintegrowany Informator Pacjenta.

Od poniedziałku ruszył Zintegrowany Informator Pacjenta – ogólnopolski serwis, dzięki któremu pacjent będzie miał dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 roku. Jak powiedziała w poniedziałek w Łodzi na spotkaniu z mediami prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, system był testowany wcześniej we wszystkich województwach i jest przekonana, że będzie on działał bez problemów. Zwróciła uwagę, że to drugi po eWUŚ etap informatyzacji polskiego systemu ochrony zdrowia realizowanego przez NFZ. Czytaj dalej

Watykański obserwator w ONZ o ochronie zdrowia i sytuacji demograficznej.

„Każdego dnia 19 tys. dzieci poniżej piątego roku życia umiera z przyczyn, którym dałoby się zapobiec. Jeszcze bardziej tragiczną czyni tę sytuację fakt, że społeczność międzynarodowa ma środki finansowe i techniczne, by uratować miliony ludzkich istnień. Jedyne, co powstrzymuje nas od przyjęcia globalnego zobowiązania do zapewnienia powszechnego dostępu do podstawowych leków i technologii, jest nieokiełznana chciwość”. Takich słów użył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na czwartej sesji grupy roboczej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju. Tym razem spotkanie dotyczyło kwestii ochrony zdrowia i problemów demograficznych. Czytaj dalej

Naczelna Rada Lekarska: system uniemożliwia prawidłową pracę, Ministerstwo Zdrowia: system to ludzie (aktl.)

Polski system ochrony zdrowia uniemożliwia lekarzom prawidłową pracę, chcemy eliminować błędy, ale nie mogą one stawać się elementem gry politycznej – podkreślił prezes NRL Maciej Hamankiewicz. „System to ludzie” – odpiera zarzuty minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. W środę w resorcie zdrowia odbyło się spotkanie szefa MZ m.in. z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej ws. etyki lekarskiej i odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W spotkaniu wzięli udział także okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, przewodniczący sądów lekarskich oraz członkowie powołanej przy MZ komisji ds. etyki w ochronie zdrowia. Czytaj dalej

Prezes NRL: system ochrony zdrowia uniemożliwia prawidłową pracę.

Polski system ochrony zdrowia uniemożliwia lekarzom prawidłową pracę, chcemy eliminować błędy, ale nie mogą one stawać się elementem gry politycznej – powiedział w środę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Podczas konferencji prasowej przed środowym spotkaniem w Ministerstwie Zdrowia Hamankiewicz mówił, że polski Kodeks Etyki Lekarskiej jest na świecie stawiany za wzór tego typu dokumentu. „Zapowiedź ministra, że będzie pracował nad tym dokumentem jest dla nas szokująca” – dodał. Czytaj dalej

Projekt Fundacji 2065 im. Lesława Pagi – Liderzy w sektorze ochrony zdrowia.

Fundacja 2065 im. Lesława Pagi rozpoczyna nowy projekt edukacyjny – Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. Celem jest kształcenie kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia i farmacji. Projekt skierowany jest do ludzi młodych – głównie studentów i absolwentów ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, zdrowia publicznego oraz osób zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej w sektorze ochrony zdrowia i farmacji. Czytaj dalej